Aktuální zprávy

Prosíme členy a příznivce Koruny České o vyplnění ankety týkající se stého výročí smrti posledního českého krále, blahoslaveného Karla I. Rakouského.

Níže připojujeme prosbu autora ankety a doprovodného textu, našeho vzácného člena, pana dr. Josefa Pejřimovského.

S velikou radostí oznamujeme, že byl ustaven Královský institut politických nauk. Hlavním jeho posláním je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.

Pevně věříme, že po úplném zrušení protiepidemických opatření bude Institut ve vhodných prostorách pořádat pravidelné odborné přednášky spojené s diskusí, jakož i vydávat publikace zaplňující všelijaké mezery. 

První akce institutu bude tento čtvrtek 10. 6. od 18 hodin, na počest prince Filipa, vévody z Edinburghu, manžela britské královny Alžběty, u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Akce proběhne zatím stále ještě online: v úvodu budou podrobněji představeny činnost a záměry institutu, hlavním bodem programu bude prezentace první publikace Institutu, věnovaná původu a rodovým vazbám nedávno zesnulého prince Filipa. 

Publikaci představí její autor Petr Nohel. Po skončení prezentace bude možné stáhnout publikaci zdarma v elektronické podobě, a to v českém nebo anglickém vydání.

K prezentaci se můžete připojit na tomto odkaze:

https://zoom.us/my/prince.philip

Těšíme se na Vaši účast!

2021 06 Princ Philip pozvanka

Významná kulatá výročí, která si letos připomínají východočeské Podlažice, byla inspirací pro založení Společenstva dědictví Zemí Koruny České, jehož cílem je osvěta a kulturní obnova ve vnímání historie tisíciletého českého státu v současné české společnosti. První aktivitou sdružení je pořízení zvonu, jenž bude dedikován poslednímu českému panovníkovi Karlovi a jeho ženě Zitě.

S politováním informujeme, že dne 15. dubna 2021 nás opustil monarchista a kandidát za Korunu Českou do Senátu z roku 2018, p. PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor. Čest jeho památce!

Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.⁠
R. I. P.

1. dubna 1922, zemřel ve věku 34 let ve vyhnanství na ostrově Madeira poslední český král a rakouský císař, blahoslavený Karel I. Habsburský.

Níže připojujeme dopis Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy s výzvou k modlitbě, třeba za zastavení této pandemie. Vždyť právě on zemřel v necelých 35 letech ve vyhnanství na plicní onemocnění, zápal plic, po předchozím prochladnutí. Pro nedostatek peněz, když mu byl zabaven majetek a nedostal žádnou rentu, dlouho váhal zavolat lékaře a pak už bylo pozdě. Na smrtelné posteli řekl: Musím tolik trpět, aby mé národy našly cestu k sobě. Odpouštím jim. V roce 2004 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen blahoslaveným, jako druhý český panovník po svatém Václavu.

Ve středu 10. března zemřel ve věku 79 let na nemoc covid-19 český spisovatel, básník a písničkář Jan Vodňanský, známý veřejnosti především vystupováním v autorské dvojici s Petrem Skoumalem.

Vodňanský byl signatářem Charty 77, což vedlo k omezování jeho činnosti v době komunistické vlády, takže se mohl věnovat převážně jen tvorbě pro děti. I po sametové revoluci se ale vyjadřoval se k aktuálním politickým tématům – např. v roce 2003 podepsal prohlášení S komunisty se nemluví a v roce 2009 se v rozhlasovém dokumentu Král na hrad přihlásil k monarchismu.

Requiescat in pace

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se zármutkem bere na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Jeho Jasnosti Zdeňka hraběte Sternberga.

Hrabě Sternberg byl svědkem i přímým účastníkem mnoha dramatických událostí a dějů, které Země Koruny české postihly v důsledku rozbití středoevropského soustátí. I v těch nejtěžších obdobích byla Jeho Jasnost jasně rozpoznatelným symbolem pravého vnitřního šlechtictví a s ním spojené noblesy.

Pokoj jeho duši.

Spolek Radecký Praha upozorňuje na blížící se definitivní ukončení podepisování petice za návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze, která vznikla z iniciativy občanských spolků Malé Strany.

Původně bylo plánováno ukončení petice na konec roku, protože ale podpisů stále přibývalo, byl termín ukončení prodloužen do konce ledna 2021, je tedy stále možnost připojit svůj podpis.

Petici podepisujte zde: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Koruna Česká tuto iniciativu vítá a podporuje, neboť opětovné docenění tohoto skvělého uměleckého díla, ale také navrácení samotné osobnosti maršála Radeckého do všeobecného povědomí představuje jeden z kroků k nápravě pokřiveného obrazu doby monarchie. Proto také vyzýváme všechny naše členy členy a příznivce nejen k podepsání petice, ale i k jejímu dalšímu rozšíření mezi svými přáteli.

Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi jako člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.

Celý projekt nazvaný "Koruna pro Karla" zaštítil Spolek pro obnovu Českého království, který zřídil pro financování daru speciální transparentní účet, jehož výnos byl určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1