Hospodaření strany

Transparentní účet pro všechny dary: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2700765126
(ve zprávě k platbě prosím rozlišujte: „DAR NA PROVOZ“ / „DAR NA VOLBY“).
Pro dary přesahující 1.000,- Kč, použijte prosím tiskopis darovací smlouvy: https://www.korunaceska.cz/zapojte-se/financni-dar. Neidentifikované dary musíme dle zákona dárcům vracet.

2021

Výroční zpráva - připravujeme

Zpráva o financování volební kampaně do Poslanecké sněmovny - připravujeme

Přehled peněžitých darů pro volební kampaň 2021: viz transparentní účet pro dary

Přehled výdajů volební kampaň 2021: viz účet https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501979244

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2021 na provoz a volební kampaň: strana nepřijala v r. 2021 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz ani volební kampaň

2020

Výroční zpráva - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2020/korunaceska

Zpráva o financování volební kampaně do zastupitelstev krajů - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/k2020/korunaceska

Přehled výdajů volební kampaňě 2020: viz účet https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901857262&f=01.01.2020&t=31.12.2020

Přehled peněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): viz transparentní účet pro dary

Přehled nepeněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): strana nepřijala na volební kampaň žádný nepeněžitý dar

2019

 

Přehled nepeněžitých darů (vč. darů na volební kampaně): strana nepřijala na volební kampaň žádný nepeněžitý dar.

2018

Výroční zpráva: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2018/korunaceska

Zpráva o financování volební kampaně do Senátu - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/s201810/korunaceska

Přehled peněžitých darů pro volební kampaň 2018: viz transparentní účet pro dary

Přehled výdajů volební kampaň 2018: viz účet https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2801460997&f=01.01.2018&t=23.11.2020

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2018 na provoz a volební kampaň: strana nepřijala v r. 2018 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz ani volební kampaň

2017

Výroční zpráva - odkaz na soubor: https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2017/korunaceska

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na provoz: strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na provoz

Přehled nepeněžních darů a bezúplatných plnění v r. 2017 na volební kampaň: strana nepřijala v r. 2017 žádný nepeněžní dar ani bezúplatné plnění na volební kampaň

XXIV. Generální sněm KČ schválil pověření Ing. Václava Černého, Ph.D., č. osv. KAČR 1684 k výkonu funkce auditora pro KČ.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1