Aktuálně

Prosíme členy a příznivce Koruny České o vyplnění ankety týkající se stého výročí smrti posledního českého krále, blahoslaveného Karla I. Rakouského.

Níže připojujeme prosbu autora ankety a doprovodného textu, našeho vzácného člena, pana dr. Josefa Pejřimovského.

Zveme na výroční poutní mši svatou v kapli blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem u Kdyně, konanou u příležitosti výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním ritu bude sloužena v sobotu 24. 7. 2021 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov, asi 700 m nad mořem, v malebné pošumavské krajině nedaleko města Kdyně.

Arcivévoda Ferdinand Zvonimír Habsburský, pravnuk posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., vyjadřuje podporu obětem zkázy na jihu Moravy. Na svém twitterovém i facebookovém účtu sdílí i odkaz na veřejnou sbírku a šiří tak do světa povědomí o přírodní katastrofě.

Kromě toho, že je prvním v pořadí následnictví trůnu po svém otci a současné hlavě rodu Karlovi, působí Ferdinand Habsburský jako úspěšný automobilový závodník, na Twitteru ho sleduje skoro 10 000 lidí, na Facebooku má přes 19 000 sledujících, a to z celého sěta. Jeho příspěvek, doplněným nápisem Myslím na tebe, Česká republiko se tak na sociálních sítích dočkal stovek sdílení a jistě přinesl i mnoho příspěvků na dobrou věc.

Ničí mě vidět zkázu způsobenou tornádem v České republice, zemi blízké mému srdci. Modlím se za všechny, vyjádřil Moravanům sounáležitost arcivévoda. Zveřejnil také odkaz na sbírku Nadace Via, určenou pro pomoc zdevastovaným obcím, a doplnil anglicky podrobný návod, jak webový formulář v českém jazyce vyplnit.

Předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček byl hostem pořadu Politické spektrum ČT24, který byl věnován především zhodnocení nedávného hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše.

Spolu s Radimem Špačkem diskutovali Petr Hannig, předseda strany Rozumní, a Jiří Hudeček, člen předsednictva celostátního výboru strany Levice.

K otázce, jestli si vláda Andreje Babiše zaslouží důvěru, Radim Špaček připomněl, že když vláda přišla o podporu KSČM, důvěru Poslanecké sněmovny evidentně ztratila a v této situaci bylo morální povinností premiéra, aby sám předstoupil před sněmovnu a požádal o potvrzení mandátu své vlády. Když to Andrej Babiš kvůli své zbabělosti nebyl ochoten udělat, opozici nezbylo, než pokus o hlasování o nedůvěře vyvolat sama.

Radim Špaček zhodnotil současnou vládu jako vlády národní katastrofy: Česko je na tom nejhůře, co se týče počtu zbytečných úmrtí na počet obyvatel při současné pandemii, vláda dokázala zcela rozvrátit veřejné finance, vláda a ministerstvo zdravotnictví vědomě vydávaly předpisy, o kterých věděli, že jsou protizákonné. I u kauzy Vrbětice, kde byla reakce vlády zdánlivě správná, se následně ukázalo, že naši představitelé se nedokázali domluvit s našimi nejbližšími spojenci a vyjednat jejich podporu. Z nejaktuálnějších kauz připomněl spor s Polskem o důl Turów, kde se premiér snaží o co nejrychlejší dohodu, ačkoli v našem zájmu je dohoda dobrá, nikoli rychlá. Jako pozitivum uvedl zahájení výstavby dálnice D4, ačkoli zvláštní na tom je, že výsledkem budou dva kapacitní tahy spojující Prahu s jižními Čechami, zatímco dvě hlavní korunní země (České království a Moravské markrabství) spojuje zatím stále jen dálnice D1.

Další diskuse se věnovala tomu, jestli má smysl hlasování o nedůvěře čtyři měsíce před volbami, a také obavám o to, že případným vyslovením nedůvěry by se otevřela možnost pro aktivní zasahování prezidenta Zemana. Radim Špaček potvrdil, že tato obava má racionální jádro, ale přesto bylo na místě tuto vládu odstavit, neboť škodí naší zemi jak v pandemii, tak v mezinárodních vztazích a v řadě dalších věcí. Civilizované řešení by pak bylo ustavení vlády národní shody, jak Koruna Česká , kdy do řádného termínu voleb zbývalo více než půl roku.

K závěrečnému zhodnocení úrovně české politické kultury ve srovnání s jinými evropskými zeměmi Radim Špaček uvedl, že vypovídající je už to, jaké politické kontakty máme s jinými zeměmi a kdo sem jezdí na státní návštěvy. S premiérem se jeho zahraniční političtí partneři často  odmítají bavit, prezident se neorientuje v tom, jaké jsou jeho pravomoci a ústavní postavení. Proto je na místě, aby parlament konstatoval, že Miloš Zeman není schopen zastávat svou funkci a odstavil jej z této funkce přinejmenším do doby, než se zdravotně dá natolik do pořádku, aby byl schopen svou funkci vykonávat. Což ostatně Koruna Česká navrhovala už v dubnu; začátkem června stejný názor vyjádřil už i senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost.

Rozhovor můžete zhlédnout na stránkách České televize: Politické spektrum: Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

S velikou radostí oznamujeme, že byl ustaven Královský institut politických nauk. Hlavním jeho posláním je pořádat přednášky, výzkum a publikační činnost směřující k otevřené celospolečenské diskusi o vhodném státním uspořádání naší země a to s respektem k hodnotám, z nichž evropská kultura a civilizace vzešla.

Pevně věříme, že po úplném zrušení protiepidemických opatření bude Institut ve vhodných prostorách pořádat pravidelné odborné přednášky spojené s diskusí, jakož i vydávat publikace zaplňující všelijaké mezery. 

První akce institutu bude tento čtvrtek 10. 6. od 18 hodin, na počest prince Filipa, vévody z Edinburghu, manžela britské královny Alžběty, u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Akce proběhne zatím stále ještě online: v úvodu budou podrobněji představeny činnost a záměry institutu, hlavním bodem programu bude prezentace první publikace Institutu, věnovaná původu a rodovým vazbám nedávno zesnulého prince Filipa. 

Publikaci představí její autor Petr Nohel. Po skončení prezentace bude možné stáhnout publikaci zdarma v elektronické podobě, a to v českém nebo anglickém vydání.

K prezentaci se můžete připojit na tomto odkaze:

https://zoom.us/my/prince.philip

Těšíme se na Vaši účast!

2021 06 Princ Philip pozvanka

Společná tisková zpráva

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a
Spolku pro obnovu Českého království

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Vnuk posledního českého krále Jeho císařská a královská Výsost Karel Habsburský, arcivévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorganizoval Spolek pro obnovu Českého království s veřejnou podporou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou pro zhotovení daru-kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců i finanční asistenci monarchistické strany se projekt podařilo uskutečnit.

Původně zamýšlené předání v České republice znemožnila protipandemická opatření. S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odloženém termínu 28. května 2021.

Zveme Vás na přednášku Křesťanský základ českého práva, aneb jak vliv církve utvářel podobu práva v českých zemích v průběhu dějin až do současnosti.

Přednášku pořádá Společenstvo za obnovu dědictví Zemí Koruny České a přednášejícím bude Vojtěch Círus, generální sekretář Koruny České.

Přednáška se koná v sobotu 5. června v krásných prostorech zámecké kaple na zámku v Chrasti (dnes Městské muzeum Chrast).

Společenstvo dědictví Zemí Koruny České je spolek vzniklý mezi členy Koruny České a jeho prvním projektem je pořízení nového zvonu věnovaného císařskému páru, Karlovi a Zitě, do kostela sv. Markéty v Podlažicích. V souvislosti s tím je pro širokou veřejnost uspořádána první akce. Dobrovolné vstupné bude věnováno právě na pořízení zvonu.

Tradiční Audience u císaře Karla se letos koná v sobotu 22. května. Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci a vládním opatřením se uskuteční v komornější podobě duchovního setkání při Mši sv. u relikvie blahoslaveného císaře Karla.

Významná kulatá výročí, která si letos připomínají východočeské Podlažice, byla inspirací pro založení Společenstva dědictví Zemí Koruny České, jehož cílem je osvěta a kulturní obnova ve vnímání historie tisíciletého českého státu v současné české společnosti. První aktivitou sdružení je pořízení zvonu, jenž bude dedikován poslednímu českému panovníkovi Karlovi a jeho ženě Zitě.

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) oběma komorám Parlamentu České republiky k přijetí usnesení o nezpůsobilosti prezidenta republiky nadále zastávat výkon funkce

K rukám předsedy Poslanecké sněmovny

K rukám předsedy Senátu

Na vědomí předsedům poslaneckých a

senátních klubů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na základě shlédnutí projevu prezidenta republiky dne 25. dubna t.r. a navazujícího rozhovoru hlavy státu pro televizní stanici CNN Prima NEWS konstatuje, že Ing. Miloš Zeman je v současnosti zjevně nezpůsobilý plnit funkci individuální hlavy státu a vyzývá proto Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly usnesení dle Hlavy třetí čl. 66 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat.

  • 1