Události

Zveme na výroční poutní mši svatou v kapli blahoslaveného Karla Rakouského nad Branišovem u Kdyně, konanou u příležitosti výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním ritu bude sloužena v sobotu 24. 7. 2021 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov, asi 700 m nad mořem, v malebné pošumavské krajině nedaleko města Kdyně.

Zveme Vás na přednášku Křesťanský základ českého práva, aneb jak vliv církve utvářel podobu práva v českých zemích v průběhu dějin až do současnosti.

Přednášku pořádá Společenstvo za obnovu dědictví Zemí Koruny České a přednášejícím bude Vojtěch Círus, generální sekretář Koruny České.

Přednáška se koná v sobotu 5. června v krásných prostorech zámecké kaple na zámku v Chrasti (dnes Městské muzeum Chrast).

Společenstvo dědictví Zemí Koruny České je spolek vzniklý mezi členy Koruny České a jeho prvním projektem je pořízení nového zvonu věnovaného císařskému páru, Karlovi a Zitě, do kostela sv. Markéty v Podlažicích. V souvislosti s tím je pro širokou veřejnost uspořádána první akce. Dobrovolné vstupné bude věnováno právě na pořízení zvonu.

Tradiční Audience u císaře Karla se letos koná v sobotu 22. května. Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci a vládním opatřením se uskuteční v komornější podobě duchovního setkání při Mši sv. u relikvie blahoslaveného císaře Karla.

V pondělí 11. ledna se dožívá legitimní dědic našeho trůnu, JCKV Karel Habsburský, 60 let.

V den narozenin proběhne od 12 hodin oslava formou virtuálního matiné. Těšit se můžete přání od gratulantů z celého světa, hudební program v podání smyčcového kvartetu K&K Strings a arcivévoda Karel Habsburský pronese významnou řeč o budoucnosti Evropy. Bude také možno učinit zápis do gratulační knihy.

Na akci je možno, a zároveň nutno, se registrovat (zdarma) na tomto linku: https://www.eventbrite.de/e/60-jahre-karl-von-habsburg-tickets-130707695235

S lítostí oznamujeme nutnost odložení mše Svaté ve Strážnici, která byla plánována na 9.1.2021. Až pominou epidemiologická opatření, sdělíme včas náhradní termín.

S úctou,
Místní společnost KČ ve Strážnici.

Místní společnost Koruny České ve Strážnici zve všechny monarchisty a příznivce našeho  už tradiční mši svatou za legitimního nástupce českého trůnu, JCKV Karla Habsburského, která se bude konat u příležitosti jeho 60. narozenin  ve Strážnici dne 9. ledna 2021.

 Již za večerního šera jsme se sešli u brány vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení Velké války.

Všechny přítomné přivítal předseda Regionálního sdružení Koruny České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které je národní kulturní památkou.

„Hřbitov vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 národností a 6 různých náboženských konfesí. V muslimské hrobové skupině byl vybudován muslimský pavilon v maurském slohu. Za 2. světové války zde byli pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov Posádková vojenská nemocnice Klášterní Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral. O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto místu i spolek Signum bellum, který např. během podzimních měsíců uspořádal úspěšnou sbírku na obnovení označení hrobových míst.“

K poctě padlých vojáků jsme poté zazpívali českou státní hymnu i Císařskou hymnu, položili jsme kytici v centrální průchozí kapli a zapálili zde svíci. Chceme osudy tohoto významného pietního místa dále sledovat a společně s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek
Jan Andrš

Převzato ze stránek Koruny České Olomouc

V královském městě Olomouci se již stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného československého státu se zde setkávají také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré dobré monarchii.

V sobotu 12. září 2020 byly požehnány nově zbudované lavičky císaře a zatím posledního českého krále blahoslaveného Karla I. a zatím poslední české královny Zity, určené k odpočinku poutníkům na cestě ke zdejšímu prameni císaře Karla I. a byla též odhalena informační tabule o Františku Palackém.

30. srpna, v samotném závěru prázdnin, jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců. Za pěkného slunečného počasí vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a portrétem JCKV Františka Josefa I. Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši svaté se přesouváme k Rozhledně Františka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá 123. výročí položení základního kamene panovníkem, který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní desky a za asistence řady náhodných poutníků jsme společně zazpívali Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. Následovala prohlídka rozhledny a po obědě v místní restauraci Ovčárna pomalý návrat do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme členům Matice svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

foto: Tomáš Macíček

Převzato ze stránek regionální společnosti Koruny České Olomoucký kraj

  • 1