Koruna Česká si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář ke 100. výročí roku 1918, konaný ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Akademii věd.  Cílem je přispět do debaty o těchto věcech skutečně nestranným pohledem, prostým všech tendenčních mýtů, kterých jsme si v uplynulých týdnech a měsících všichni užili až dost. Vystoupí významné osobnosti české historiografie a politologie, například Jaroslav Šebek, Pavel Bělina, Jan Urban nebo Roman Joch. Seminářem provází RNDr. Radim Špaček, všichni jsou srdečně vítání.

Více informací

  • 1