Publikace

Rozsáhlou recenzi knižní trilogie Maxmilián spisovatele, monarchisty a člena předsednictva Koruny České, Jana Drnka si můžeme přečíst na stránkách Revue Trivium, kterou vydává Josef Štogr.

Jan Drnek vydal v létě svoji „životní knihu“, rozsáhlou historickou mystifikaci o Maxmiliánovi, mladším bratru Františka Josefa I., který ve skutečnosti zemřel v mladém věku v Mexiku. Drnkova mystifikace běh věcí obrátila – Franz Josef podlehl atentátu, který na něj byl spáchán (ve skutečnosti neúspěšně) a Maxmilián se stává císařem. „Co já s tím?“ je první otázka, kterou si klade, a je mu jasné, že nebude záležet na tom, co by chtěl nebo nechtěl, že musí být především služebníkem. Vidí, že se ve výsostné, ale nezáviděníhodné pozici ocitá s jednou jedinou výhodou: není svázán jakoukoli zaběhlou rutinou, nemusí bojovat o každé drobné vybočení jedoucího vlaku; začíná s čistým stolem. Všichni, kdo se ve skutečnosti podílejí na každodennosti, která vede do temnot, budou s jeho nástupem v situaci, na kterou nejsou připraveni, kterou nechtějí: budou postaveni před úplně jiné postupy, požadavky, jiná kriteria. Ano, budou se snažit svést všechno zase zpátky do starých kolejí, kdy se vše jen „odúřadovává“, ale Maxmilián ví, jak tomu zabránit: Musí být vždy o několik kroků napřed, musí si najít ty, kdo porozumí, že jeho směřování má smysl. Musí jim mít co nabídnout.

A hned na začátku je základní past na čtenáře, protože v tuto chvíli se mladý Maxmilián, námořník a tak trochu dobrodruh, obrací na Boha a modlí se – modlí se v otevřenosti, kterou si asi málokterý čtenář dovede představit. Pěkně tuto obtíž popsal Chesterton, když psal o sv. Františku z Assisi. Mluví o třech způsobech, přičemž prvními dvěma o něm nejde psát, aniž by to bylo úplné neporozumění: jako o hrdinovi ve světě a jako o světci. První mohou číst jen ti, kdo hledají hrdiny, a zůstanou ve svém nepochopení toho podstatného, a druhý přístup? Má stejný výsledek: čtou to pak jen ti, kdo se nechtějí zabývat světem a lidmi takovými, jací jsou. Je třeba ukázat člověka z masa a kostí, který ale neodmyslitelně důvěřoval v Boží vedení. Drnek zvolil právě tento přístup.

Celý článek čtěte na Revue Trivium

Pokud sháníte vánoční dárky, Koruna Česká nabízí k zakoupení čtyřdílnou sérii knížek o nástupnickém právu Zemí Koruny české, jejichž autorem je náš bývalý předseda, genealog Petr Nohel.

Jedná se o publikace Nástupnické právo v Českém království, Údělná knížata a markrabata moravská, Slezská knížata a slezští vévodové, Markrabata obojí Lužice. Všechny čtyři jsou už ve druhém vydání. Balíček všech čtyř knih je možné zakoupit dohromady za canu 150 Kč pro členy a příznivce (a za 200 Kč pro ostatní) + poštovné. Objednávejte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme se snažit zakoupené knihy odeslat co nejdříve, abyste je dostali do Vánoc.

V nakladatelství Naše vojsko vyšla nová trilogie historických románů Maxmilián od plzeňského spisovatele Jana Drnka, monarchisty a člena předsednictva Koruny České.

Jde o alternativní historii habsburské monarchie za panování císaře Maxmiliána. Původní krátká verze textu vyšla v roce 2011 ve sborníku Země zaslíbená a také v Monarchistickém kalendáři Koruny České. Kompletní knižní verze tohoto příběhu však představuje impozantní veledílo, které sám autor považuje za vrchol své tvorby.

U příležitosti XXVIII. Generálního sněmu KČ byla nákladem Koruny České vydána knížka Markrabata obojí Lužice (autor Petr Nohel).

Navazuje na předchozí tři tituly Nástupnické právo v Českém království, Údělná knížata a markrabata moravská a Slezská knížata a slezští vévodové, přičemž tato publikace o 20 stranách uzavírá celý čtyřdílný cyklus, jehož smyslem je přiblížit problematiku nástupnictví v jednotlivých Zemích Koruny české od prvopočátků až do současnosti. Proto jsou součástí všech zmíněných publikací nejen texty, ale také přehledné rodokmeny s vyznačeným pořadím jednotlivých titulů a nároků.

Knížku můžete stejně jako předchozí díly objednávat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž její cena (která jde celá na chod Koruny České) činí bez poštovného a balného 50,- Kč.

Publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze – Památník vítězné bitvy, kterou vydal vlastním nákladem Josef Pejřimovský (donedávna člen předsednictva Koruny České), se dočkala druhého rozšířeného vydání. Můžete si ji zakoupit přímo od autora.

Josef Pejřimovský, člen předsednictva Koruny České, vydal vlastním nákladem malou publikaci o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy 26. července až 3. listopadu 1648. Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město Pražské proti švédskému vojsku. Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup na Staroměstském rynku. Hradby byla švédskými děly rozbořeny, od 25. října 1648 se bojovalo ve městě, 30. října obléhatelé vyzvali Pražany ke kapitulaci, kapitulaci město odmítlo, 3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno

V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium byl postaven Mariánský sloup. Socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly. Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu).

V den 270 výročí ukončení poslední bitvy 30 leté války, 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Byla zneuctěna nejen Panna Maria, ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let dříve ubránili.

U příležitosti XVI. Generálního sněmu KČ byla nákladem Koruny České vydána knížka Slezská knížata a slezští vévodové, jejímž autorem je Petr Nohel. Kniha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém královstvíÚdělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku. Publikace o 24 stranách
stručně představuje a v dílčích genealogických schématech zobrazuje rozdělení Slezska na dílčí vévodství (knížectví) a dále se věnuje titulu slezského vévody, který se od dob Lucemburků stal součástí titulatury českých králů i v dalších našich vládnoucích dynastiích a v genealogickém schématu zobrazuje držitele tohoto titulu až do současnosti.

Knížku můžete stejně jako předchozí díly objednávat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž její cena (která jde celá na chod Koruny České) činí bez poštovného a balného 50,- Kč.

Nohel nastupnicke pravo v ceskem kralovstvi Nohel moravska markrabata

Nákladem Koruny České byla vydána knížka Údělná knížata a markrabata moravská, jejímž autorem je Petr Nohel. Publikace navazuje na loňský titul Nástupnické právo v Českém království, přičemž smyslem této publikace je přiblížit problematiku následnictví také na Moravě. Publikace o 24 stranách stručně představuje a v dílčích genealogických schématech zobrazuje držitele jednotlivých moravských údělů z rodu Přemyslovců včetně pořadí jejich vlády. Také si ale všímá později udělovaného titulu moravského markraběte a popisuje jeho roli i jeho držitele až do současnosti. Knížku můžete objednávat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž její cena (která jde celá na chod Koruny České) činí bez poštovného a balného 50 Kč.

Dlouholetý člen Koruny České Jan Drnek vytvořil Kroniku Koruny České, která mapuje 28 let historie českého monarchistického hnutí od zveřejnění manifestu Českých dětí roku 1988 a 26 let historie Koruny České od jejího založení v listopadu 1990. V tuto chvíli se může KČ počítat k nejstarším a nejstabilnějším českým polistopadovým politickým stranám.

 

Vážení členové a příznivci monarchie,

dovolte, abychom Vás upozornili na to, že v loňském roce byla vydána práce "Průvodce českými dějinami pohledem příbuzenských vztahů" významného českého genealoga a šéfredaktora projektu www.historickaslechta.cz Jana Drocára, jehož autorské rodokmeny s nezaměnitelným rukopisem zdobí mnoho významných míst u nás i v zahraničí. Text formátu většího stolního kalendáře obsahuje na 15ti stranách významné osobnosti naší historie na podkladě příbuzenských vazeb.

  • 1