Čestní členové

Od roku 2015 uděluje Koruna Česká na svých generálních sněmech čestné členství významným osobnostem veřejného života, kteří jsou se stranou myšlenkově spřízněni a významně se zasloužili o propagaci našich myšlenek.

MUDr. Jan Vrabec

lékař z Lázní Karlova Studánka

Čestným členem KČ se stal na XXVI. Generálním sněmu Koruny České 25. listopadu 2017.

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., Dr.h.c.

Řecko-katolický kněz, psychiatr a spisovatel

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu Koruny České 28. listopadu 2015.

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

diplomat

Čestným členem KČ se stal na XXVI. Generálním sněmu Koruny České 25. listopadu 2017.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Historik umění, prorektor Univerzity Karlovy pro tvůrčí a ediční činnost.

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu Koruny České 28. listopadu 2015.

PhDr. Jiří Rak, Ph.D.

historik

Čestným členem KČ se stal na XXV. Generálním sněmu Koruny České 26. listopadu 2016.

PhDr. Milan Buben, Ph.D.

Magistrální rytíř Suverénního řádu maltézských rytířů, vyučující Filozofické a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Čestným členem se stal na XXIV. Generálním sněmu Koruny České 28. listopadu 2015.

Genealog, šéfredaktor webu Historická šlechta.

Čestným členem KČ se stal na XXV. Generálním sněmu Koruny České 26. listopadu 2016.

  • 1