Volby 2008 kraje a senát

Tak jako po každých volbách v posledních letech, musím i tentokrát především konstatovat, že je nevyhrála žádná konkrétní tkzv. vítězná strana ( v daném případě tedy ČSSD ), ale, bohužel, největší „strana“ několika posledních volebních období, totiž STRANA NEVOLIČŮ. Krajských voleb se totiž zúčastnilo kolem 40% oprávněných voličů a senátních ve většině obvodů ještě méně ( v Praze např. jen 33% ) . Samozřejmě se ale ve skutečnosti nejedná o výhru nikoho. Takto nízká volební účast je opakovanou katastrofální morální prohrou parlamentních stran, které dokázaly za pár let způsobit, že v zemi, kde nebyly 53 let svobodné volby, se jich ani ne 20 let po jejich znovuzavedení neúčastní tak alarmující počet občanů. Je to ovšem také problém oněch nevoličů samotných. V zemi, kde v ještě nedávné době nemohly svobodně volit dvě generace, je takto velká neúčast debaklem nás všech.

Dalším smutným rysem těchto voleb, a to v případě krajů i Senátu, je další posílení moci a vlivu 2 etablovaných stran vládnoucí parlamentní partiokracie. Je smutné, že i mnozí inteligentní a samostatného úsudku schopní voliči se dali přesvědčit lacinou demagogií, populismem a nepostřehli nebo nechtěli postřehnout, že krajská zastupitelstva nemohou řešit až na výjimky celostátní témata, a to ani tehdy, když se skládají ze zástupců dvou nejsilnějších stran. S tím souvisí další eroze toho, co s výhradou jisté nepřesnosti i já nazývám „občanskou“ společností: dvě zdánlivě a verbálně proti sobě brojící strany , které se nikterak netají tím, že v této zemi chtějí střídavě vládnout samy a nepotřebují k tomu nejen žádné další parlametní, natož pak mimoparlamentní strany, ale , kromě voleb, ani samotné občany, zaznamenaly další body na svém vítězném pochodu. Tomuto napomohly v některých případech i samy kandidující subjekty, snažící se nabídnout alternativu - tím, že se nedokázaly dohodnout: tak například Josefu Zoserovi z Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst chybělo k postupu do 2 kola v senátním obvodu Děčín jen 0,74% neboli 264 hlasů, přičemž proti němu kandidující Mirko Bernas z hnutí Severočeši.cz získal přes 5%. A tak i zde bude druhé kolo otázkou ODS a ČSSD, i když v tomto případě to bylo velice těsné.

Na základě důsledné reflexe naší volební zkušenosti od r. 2002, musím trvat na tom, že naším úspěchem je již samotná účast a to zejména tam, kde jsme se postavili svoji vlastní kandidátku. Dalším nesporným úspěchem je fakt, že alespoň v některých případech je počet voličů i získaných ( byť nízkých ) procentních bodů od jedněch voleb ke druhým trvale rostoucí,a to je do budoucna nesporně nadějné. Zároveň jsme ovšem zajisté měli příležitost si znovu ověřit , že náš cíl není tak blízko, jak bychom si přáli a hlavně to, že cesta k němu musí být vroubena nikoliv voluntaristickými výkřiky, boucháním do stolu či hledáním rychlých a zázaračných řešení, spoléháním na náhlé objevení se jako deus ex machina štědreho sponzora apod. ale také ne neustálým měněním našeho programu , jeho přizpůsobováním „poptávce“, a „modernizací“, nýbrž trpělivou , pečlivou a systematickou prací a neochvějnou věrností našim nadčasovým principům.

Musím vysoce vyzdvihnout nesporný úspěch MS KČ Plzeň, která dokázala naplnit samostatnou kandidátku Plzeňském kraji, postavit jediného našeho kandidáta do Senátu, dosáhla v krajských volbách nejlepšího výsledku ze všech krajů, kde jsme se účastnili, nechala za sebou dalších pět stran a volebních uskupení a náš kandidát pan Kodeda získal nejvyšší procento v celé historii naší účasti v senátních volbách od r. 2004.

Poněkud překvapivé je, že tam , kde jsme kandidovali na společné kandidátce jsme dopadli hůře než tam, kde jsme do boje vytáhli pod vlastní korouhví. Poslední místo Konzervativní koalice v dechristianizovaném a stále ještě poměrně vykořeněném Ústeckém kraji mně příliš nepřekvapilo, i když bych samozřejmě zúčastněným ze srdce přál lepší výsledky. V případě tradicionalističtější Vysočiny mně ovšem poslední místo poněkud zaskočilo. Za neúspěch rozhodně nehodlám označit umístění naší druhé samostatné kandidátky v Olomouckém kraji
Za velmi výrazný úspěch považuji výsledek námi podpořených kandidátů, zejména Pavla Jungmanna ve Zlíně a Vladimíra Hučína v Přerově, i když lze samozřejmě těžko odhadovat, kolika hlasy a procenty jsme se na tomto jejich úspěchu podíleli my.

Děkuji všem, kteří kandidovali či jakkoliv pomohli při naší účasti v těchto volbách a vyhlašuji naši účast ve volbách do Evropského parlamentu !

Na závěr si dovoluji napsat, jak bych hlasoval já osobně ve druhém kole senátních voleb, kdybych v příslušných obvodech měl hlasovací právo: ve Strakonicích, Uherském Hradišti a Vyškově bych přes veškeré svoje vážné výhrady k politice KDU-ČSL v posledních letech volil jejího kandidáta proti kandidátovi ODS, v Rychnově a Žďáru n. S. bych volil kandidáta SNK-ED proti ODS, v Chebu bych volil nezávislého kandidáta Ivo Mlátilíka proti ODS a konečně ve Znojmě bych volil samozřejmě kandidáta ODS proti KSČM. V obvodech , kde proti sobě stojí ODS a ČSSD bych s největší pravděpodobností ve druhém kole volit nešel. Prosím ty, kteří v daných obvodech bydlí, aby výše uvedené řádky brali jen jako moje osobní doporučení.

Zpracoval Václav Srb, předseda KČ

Koruna Česká se zúčastnila krajských a senátních voleb konaných ve dnech 17.–18. října 2008

Ve STŘEDOČESKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem kandidátky byl člen strany Právo a spravedlnost pan František Červenka. Pan Jaroslav Konečný za KČ se nacházel na 4. místě 24členné kandidátky. Konzervativní koalice získala 936 hlasů, 0,23 %.

V PLZEŇSKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 45členné kandidátky byl pan Mgr. Vlastimil Ježík (člen představenstva). KČ získala 996 hlasů, 0,55 %, což byl nejlepší výsledek ze všech krajů.

V ÚSTECKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 11členné kandidátky byl pan Petr Žák (PaS). Pan Daniel Jetel za KČ se nacházel na 2. místě kandidátky. Konzervativní koalice získala 277 hlasů, 0,11 %.

V JIHOČESKÉM kraji byla postavena kandidátka „Dohoda pro změnu“. Lídrem kandidátky byl ing. Miloš Benedikt, člen 4Vize, Na třetím místě byl člen KČ pan Bedřich Kalina, dalších pět členů
KČ a tři kandidáti, které KČ navrhla. Dohoda pro změnu získala 1040 hlasů, 0.51 %.

V PARDUBICKÉM kraji kandidovala KČ na kandidátce Konzervativní koalice. Lídrem 3členné kandidátky byl pan RNDr. Tomáš Kaláb Ph.D. (KS). Pan Ing. Martin Slezák za KČ se nacházel na 3. místě kandidátky. Konzervativní koalice získala 196 hlasů, 0,11 %.

V kraji VYSOČINA nepostavila KČ žádného kandidáta a naši voliči zde podporovali 4člennou kandidátku Konzervativní koalice vedenou lídrem panem RNDr. Čestmírem Hofhanzlem. Konzervativní koalice získala 249 hlasů, 0,13 %.

V MORAVSKOSLEZSKÉM kraji nebyla postavena žádná kandidátka.

V JIHOMORAVSKÉM kraji byla sestavena společná kandidátka KČ s Konzervativní koalicí. Lídrem kandidátky byl člen Republikánské strany pan Vojtěch Fila. Pan MVDr. Jiří Čížek za KČ se nacházel na 3. místě 65členné kandidátky. 26 kandidátů včetně 13 členů bylo navrženo KČ. Konzervativní koalice získala 802 hlasů, 0.21 %.

V OLOMOUCKÉM kraji sestavila kandidátku MS KČ sama. Lídrem 41členné kandidátky byl pan MUDr. Pavel Andrš (bez pol. příslušnosti). Pan Mgr. Petr Nohel, člen KČ se nacházel na 2. místě
kandidátky. Koruna Česká získala 741 hlasů, 0.38 %.

Plzeň-město

Kodeda Oldřich Ing. arch.

Koruna Česká

917 hlasů

2.27 %

  • Kandidát KČ. Historicky nejvyšší procento, které kdy získal náš vlastní senátní kandidát od počátku naší účasti ve volbách ( 2004 )

Zlín

Jungmann Pavel

Nezávislí starostové pro kraj

4770 hlasů

11.18 %

  • vůbec největší úspěch námi podpořeného kandidáta !

Přerov

Hučín Vladimír

Klub angažovaných nestraníků

3753 hlasů

10.34 %

Praha 1

Mejstřík Martin

 

2679 hlasů

8.69 %

Děčín

Červenka Miroslav

Právo a Spravedlnost

736

2.08

  • 1