Volby 2014 obce a senát

Starosta plzeňské části Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner, který kandidoval za Koalici pro Plzeň skládající se z ODS a Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, se stal novým senátorem za obvod Plzeň-město. 
Ve druhém kole voleb obdržel 54,26 procenta hlasů a porazil MUDr. Václava Šimánka z ČSSD.


Srdečně blahopřejeme.

 

1. Hospodaření města

• budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
• zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností
• zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům
• přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.)
• zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu

2. Využití historického potenciálu města:

• budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace
• otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města
• využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.
• zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře

3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

• podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady
• zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
• výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.
• budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky

4. Zdravý rozvoj našeho města:

• budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu
• zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají
• zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
• budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních center

Program pro volby do magistrátu Hl.m.Prahy

1.    Navrácení historických znaků Praze i jejím čtvrtím a částem

2.    Zrovnoprávnění češtiny s angličtinou či jinými jazyky v centru Prahy a na letišti

3.    Zrušení parkovacích ( „modrých“ ) zón. Obyvatel královského hlavního města Prahy, který nemá vůči městu žádné dluhy a platí v něm daně, musí mít právo zaparkovat jedno svoje vozidlo kdekoliv a kdykoliv na celém katastrálním území hl. m. Prahy.

4.    Dobudování sítě skutečně efektivních a motivujících ( příspěvek na jízdenku MHD ) záchytných parkovišť pro mimopražské řidiče.

5.    Sloučení Policie ČR a Městské policie. Existence 2 ozbrojených sborů, s ne vždy jasně vymezenými ( a hlavně chápanými ) kompetencemi nemá valného smyslu.

6.    Všechny dostupné síly a prostředky vrhnout na dobudování městského okruhu, vybudování čtvrté linky metra a zajištění efektivní kolejové dopravy na letiště ( jak tomu je ve všech civilizovaných metropolích ).

7.    Při výstavbě dalších stanic metra preferujeme daleko levnější a mnohem rychleji realizovatelnou variantu podpovrchové tramvaje, kde to situace umožní, jsme dokonce i pro nadpovrchové úseky

8.    Inteligentní semafory=minimalizace dopravních zácp.

9.    Absolutní přednost tramvajové dopravě v běžném provozu

10.  Návrat dopravních linek do jejich osvědčených a po léta dobře fungujících tras ( např. č. 11 )

11.  Neslučitelnost mandátu zastupitele s mandátem poslance, senátora atd.

12.  Členství v jakýchkoliv správních radách pouze čestné, neplacené!

13.  Obnovení historických názvů čtvrtí, náměstí a ulic ( např. Královské Vinohrady, znovuvybudování pomníků velikánů naší historie ( pomník největšímu českému vojevůdci Václavu, hraběti Radetzkému z Radče ) i náboženských symbolů ( sloup Panny Marie na Staroměstském náměstí )

14.  Veškerý komfort pro turisty, kteří jsou velmi vítáni, ale nikoliv na úkor Pražanů

15.  Organizace taxislužby po vzoru civilizovaných evropských metropolí

16.  Průvodcovské a jiné služby turistům budou moci vykonávat jen obyvatelé hl. m. Prahy s trvalým pobytem a daňové subjekty, registrované v Praze a to za podmínky splnění zásadních kvalifikačních předpokladů

17.  Rehabilitace všech historických památek, moratorium na výstavbu na území městské památkové rezervace,moratorium na zmenšování plochy veřejné zeleně

18.  Dobudování racionální sítě cyklostezek, cyklodoprava by  měla zvýšit svůj podíl na objemu MHD ze stávajícího 1% na alespoň 5, výhledově až 10 % ( Vídeň )

 

Volby do magistrátu - Hlavní město Praha

Program pro volby do magistrátu Hl.m.Prahy

1.    Navrácení historických znaků Praze i jejím čtvrtím a částem

2.    Zrovnoprávnění češtiny s angličtinou či jinými jazyky v centru Prahy a na letišti

3.    Zrušení parkovacích ( „modrých“ ) zón. Obyvatel královského hlavního města Prahy, který nemá vůči městu žádné dluhy a platí v něm daně, musí mít právo zaparkovat jedno svoje vozidlo kdekoliv a kdykoliv na celém katastrálním území hl. m. Prahy.

4.    Dobudování sítě skutečně efektivních a motivujících ( příspěvek na jízdenku MHD ) záchytných parkovišť pro mimopražské řidiče.

5.    Sloučení Policie ČR a Městské policie. Existence 2 ozbrojených sborů, s ne vždy jasně vymezenými ( a hlavně chápanými ) kompetencemi nemá valného smyslu.

6.    Všechny dostupné síly a prostředky vrhnout na dobudování městského okruhu, vybudování čtvrté linky metra a zajištění efektivní kolejové dopravy na letiště ( jak tomu je ve všech civilizovaných metropolích ).

7.    Při výstavbě dalších stanic metra preferujeme daleko levnější a mnohem rychleji realizovatelnou variantu podpovrchové tramvaje, kde to situace umožní, jsme dokonce i pro nadpovrchové úseky

8.    Inteligentní semafory=minimalizace dopravních zácp.

9.    Absolutní přednost tramvajové dopravě v běžném provozu

10.  Návrat dopravních linek do jejich osvědčených a po léta dobře fungujících tras ( např. č. 11 )

11.  Neslučitelnost mandátu zastupitele s mandátem poslance, senátora atd.

12.  Členství v jakýchkoliv správních radách pouze čestné, neplacené!

13.  Obnovení historických názvů čtvrtí, náměstí a ulic ( např. Královské Vinohrady, znovuvybudování pomníků velikánů naší historie ( pomník největšímu českému vojevůdci Václavu, hraběti Radetzkému z Radče ) i náboženských symbolů ( sloup Panny Marie na Staroměstském náměstí )

14.  Veškerý komfort pro turisty, kteří jsou velmi vítáni, ale nikoliv na úkor Pražanů

15.  Organizace taxislužby po vzoru civilizovaných evropských metropolí

16.  Průvodcovské a jiné služby turistům budou moci vykonávat jen obyvatelé hl. m. Prahy s trvalým pobytem a daňové subjekty, registrované v Praze a to za podmínky splnění zásadních kvalifikačních předpokladů

17.  Rehabilitace všech historických památek, moratorium na výstavbu na území městské památkové rezervace,moratorium na zmenšování plochy veřejné zeleně

18.  Dobudování racionální sítě cyklostezek, cyklodoprava by  měla zvýšit svůj podíl na objemu MHD ze stávajícího 1% na alespoň 5, výhledově až 10 % ( Vídeň )

 

Volby do zastupitelstva - Olomouc

1. Hospodaření města

• budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
• zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností
• zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům
• přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.)
• zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu

2. Využití historického potenciálu města:

• budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace
• otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města
• využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.
• zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře

3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

• podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady
• zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
• výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.
• budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky

4. Zdravý rozvoj našeho města:

• budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu
• zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají
• zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
• budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních center

 

 

VOLEBNÍ VÝSLEDKY :

 

PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - SENÁTNÍ VOLBY

v senátních vobách kandidoval ve volebním obvodu Plzeň město za koalici KOALICE PRO PLZEŇ tvořenou ODS a Korunou Českou, člen ODS Ing. Lumír Aschennbrenner.
1. kolo senátních voleb :  24,72% = postup z prvního místa
2. kolo senátních voleb : vítězství s výsledkem 54,26% 

 

PŘEHLED VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ - KOMUNÁLNÍ VOLBY

Hlavní město Praha :  
17389 hlasů, což je 0,08%, po přepočtení dle počtu kandidátů na kandidátní listině 0,27%.

Toto přepočtené místo staví Korunu Českou před strany jako je Strana Práv Občanů (bývalí Zemanovci), Lev 21, Politické hnutí Obroda a další.
Podrobnosti na webových stránkách ČSÚ: http://jdem.cz/bqt528

Olomouc :
4378 hlasů, což je 0,41% a po přepočtení dle počtu kandidátů 0,68%. Podrobnosti zde: http://jdem.cz/bqt5x7

Prostějov :
1112 hlasů, tedy 0,28%, po přepočtu 0,88%. Více zde: http://jdem.cz/bqt538

Frýdek-Místek :
639 hlasů, to jest 0,10% a po přepočtu 0,88%. Podrobnosti zde: http://jdem.cz/bqt582

Tlumačov :
613 hlasů, což je 5.01%. Bohužel ani tento výsledek nestačil na získání mandátu. Podrobnosti zde: http://jdem.cz/bqt6a8

Olbramkostel :
253 hlasů, což je 16,51% (253 a má zde zvoleného zastupitele, kterým je nestraník pan Pavel Ondrůj. Více zde: http://jdem.cz/bqt6j8PROGRAMY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 - ZDE

KANDIDÁTNÍ LISTINA - Hlavní město Praha

 1. Srb Václav
  56 let, průvodce, vinárník, tlumočník, Praha 3, Koruna Česká
 2. Tryml Michal, PhDr.
  68 let, archeolog, Praha 6, bez politické příslušnosti
 3. Kukač Martin, Ing.
  30 let, programátor, Praha 19, Koruna Česká
 4. Špaček Radim, RNDr.
  54 let, biolog, Praha 6, Koruna Česká
 5. Krátký Petr, JUDr.
  39 let, právník, Praha 11, Koruna Česká
 6. Kartáková Daniela
  49 let, sochařka, tlumočnice, průvodkyně, Praha 3, bez politické příslušnosti
 7. Němec Vladimír, MUDr.
  58 let, lékař, Praha 1, Koruna Česká
 8. Ryšavý Otakar
  52 let, OSVČ, Praha 13, Koruna Česká
 9. Šauerová Kateřina, Ing.
  52 let, realitní makléřka, Praha 3, bez politické příslušnosti
 10. Lieberzeit Michal, MgA.
  30 let, operní pěvec, tajemník divadla, Praha 13, Koruna Česká
 11. Klasová Barbora, Mgr.
  50 let, sociální pracovnice, Praha 3, bez politické příslušnosti
 12. Lutovský Michal, PhDr.
  53 let, archeolog, historik, Praha 10, Koruna Česká
 13. Ovčarova Vilma, MUDr.
  68 let, lékařka, Praha 3, bez politické příslušnosti
 14. Čadil Matěj
  28 let, informatik, Praha 6, Koruna Česká
 15. Benčok Michal
  63 let, advokát, Praha 4, bez politické příslušnosti
 16. Raschel Petr, JUDr.
  61 let, advokát, Praha 10, bez politické příslušnosti
 17. Kolář Milan
  58 let, technik, Praha 12, Koruna Česká
 18. Turková Helena
  42 let, věštkyně, Praha 15, bez politické příslušnosti
 19. Henn Ivan, Mgr. Bc.
  60 let, průvodce, tlumočník, Praha 8, bez politické příslušnosti
 20. Holík Pavel
  63 let, gastronomický garant, Praha 8, bez politické příslušnosti

KANDIDÁTNÍ LISTINA - Olomouc
 

1.      MVDr. Zdeněk Králík 
         69 let, veterinární lékař, Hejčín, bez politické příslušnosti
2.      RNDr. Eva Sommerová 
         66 let, programátor-analytik, Neředín, členka Koruny České         
3.      MUDr. Pavel Andrš 
         50 let, odborný kožní lékař, Nové Sady, člen Koruny České
4.      Bc. Jana Pavlíková
         35 let, prodejce technických plynů, Nová Ulice, bez politické příslušnosti
5.      Doc. MUDr. Jaroslav Bačovský CSc. 
         60 let, internista, Hodolany, bez politické příslušnosti
6.      Mgr. Eva Novotná
         47 let, učitelka, Nové Sady, bez politické příslušnosti
7.      RNDr. Miloš Holzer
         62 let, zoolog, ekolog, Nové Sady, bez politické příslušnosti
8.      Marta Palatý
         73 let, obchodník, Hodolany, členka Koruny České
9.      Ing. Jan Juna
         53 let, výtvarník, heraldik, Povel, bez politické příslušnosti
10.    Lubomír Veselý
         50 let, hasič, Pavlovičky, bez politické příslušnosti
11.    Mária Kubová
         61 let, obchodník, Nové Sady, bez politické příslušnosti
12.    Mgr. Viktor Martynov
         58 let, učitel, Nové Sady, bez politické příslušnosti
13.    PaedDr. Zdeněk Jančík
         54 let, obchodní činnost, Chválkovice, bez politické příslušnosti
14.    Jiří Anderle
         50 let, kuchař, Nové Sady, bez politické příslušnosti
15.    Ing. Stanislav Kubáč
         29 let, elektroinženýr, Nové Sady, bez politické příslušnosti
16.    Štefan Richter
         44 let, restauratér, Olomouc, bez politické příslušnosti
17.    Ing. Bedřich Šiška
         46 let, stavební inženýr, Droždín, bez politické příslušnosti
18.    Mojmír Pospíšil         
         39 let, traktorista, Topolany, bez politické příslušnosti

19.    Jan Chladnuch
         70 let, výrobní technik, Nová Ulice, bez politické příslušnosti
20.    Ing. Tomáš Kryl
         37 let, průvodce cestovního ruchu, Nová Ulice, bez politické příslušnosti
21.    Ladislav Danis
         48 let, hudebník, Olomouc, bez politické příslušnosti
22.    Tomáš Kvapil
         74 let, stavbyvedoucí, Nové Sady, bez politické příslušnosti
23.    Petr Martynov
         62 let, obchodní referent, Nové Sady, bez politické příslušnosti
24.    Olga Čtvrtlíková
         39 let, manažer jazykové agentury, Neředín, bez politické příslušnosti
25.    Martin Pekár
         36 let, majitel prodejny káva-čaj, Nové Sady, bez politické příslušnosti
26.    Václav Kuba
         34 let, pekař, Nové Sady, bez politické příslušnosti
27.    Lucie Anderlová
         28 let, servírka, Lazce, bez politické příslušnosti

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA - Prostějov
 

 

1.Pavel Makový, 50 let, majitel pohřební služby, bez politické příslušnosti

2. Anna Turzová, 69 let, personalista, členka Koruny České

3. Mgr. Jaroslav Svozil, 37 let, obchodní ředitel, bez politické příslušnosti

4. Eva Suchánková, 79 let, učitelka, bez politické příslušnosti

5. Jiří Vícha, 72 let, železničář, člen Koruny České

6. Marie Kučerová, 65 let, referent zásobování, bez politické příslušnosti

7. Lubomír Turza, 68 let, zámečník, člen Koruny České

8. Lenka Baierová, 49 let, provozní mateřské školy, bez politické příslušnosti

9. Dagmar Skoupilová, 66 let, švadlena, bez politické příslušnosti

10. Vlasta Zbořilová, 66 let, knihař, bez politické příslušnosti

11. Ivo Jirotka, 80 let, obchodní příručí, bez politické příslušnosti

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) se tímto vyjadřuje k medializované kauze kandidátní listiny pro podzimní komunální volby ve městě Šumperku.

Sestavování kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb v Šumperku se ujala Mgr. Anna Kašná, která byla v minulosti členkou Koruny České, ovšem její členství bylo ukončeno k 13.6.2013.

V roce 2013 vyhlásila bez jakékoliv konzultace se členskou základnou a s orgány Koruny České svoji kandidaturu na úřad prezidenta ČR. V nadcházejících podzimních komunálních volbách v Šumperku chtěla kandidovat jako jediná kandidátka, když zastupitelstvo města zde tvoří 27 zastupitelů. Na naléhání Předsednictva Koruny České kandidátku na poslední chvíli doplnila o 4 další kandidáty, které prezentovala jako členy Koruny České. Nikdo z uvedených kandidátů ovšem nikdy nebyl ani členem, ani registrovaným příznivcem Koruny České. Za těchto okolností Předsednictvo Koruny České podání kandidátky v této podobě nepodpořilo. 

Mgr. Anna Kašná i přes zamítavé stanovisko Předsednictva Koruny České kandidátku zaregistrovala. Předsednictvo Koruny České následně na vzniklou situaci prostřednictvím volebního koordinátora JUDr. Petra Krátkého reagovalo ve shodě se zákonným ustanovením, a to odvoláním volebního zmocněnce a potom i odvoláním celé kandidátky do obecního zastupitelstva města Šumperku.

O celé této záležitosti informovala televize Nova v hlavní zpravodajské relaci dne 13. srpna 2014.
 

Vážení monarchisté a příznivci vznešené myšlenky návratu panovníka na trůn jeho předků, členové, bývalí členové i nečlenové Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), dámy a pánové,

dovoluji si připomenout vám, že Koruna Česká se ze všech svých sil účastní pokud možno všech voleb od r. 2004. 

 • 1