Petr Krátký

Hlavní Město Praha, 28. místo na kandidátce TOP 09

42 let
právník, místopředseda KČ, místopředseda Sokol Chodov
Praha,

Rodina a osobní údaje 

Narodil se v Praze roku 1975, je ženatý, má 3 děti. 

Vzdělání a odborná praxe 

Má právní a ekonomické vzdělání. 2001: „Bachelor of Business Studies“ (BBS), Institute of Technology, Sligo, Irsko; 2003: „bakalář“ (Bc.), obor finance a daně, Evropský polytechnický institut, Kunovice; 2013: „doktor práv“ (JUDr.), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

V profesním životě se jako právník specializuje na oblast regulace finančních institucí, v nichž dlouhodobě působil na odborných a řídících pozicích. Např. Česká pojišťovna (oblast obchodu), ING pojišťovna a penzijní fond (mj. řízení útvaru operačních rizik), Česká spořitelna (interní audit), GE Money Bank (Compliance – řízení útvaru kontroly obchodních míst) a AVANT investiční společnost (správa fondů kvalifikovaných investorů). V současnosti mj. působí jako člen legislativní sekce Asociace pro kapitálový trh ČR. 

Politika a veřejný život 

Jako místopředseda SOKOL CHODOV, z.s. se podílel na úspěšné transformaci TJ Sokol Chodov (navazující na činnost tělocvičné jednoty Sokol Chodov, založené r. 1908) z občanského sdružení na spolek, který pro obyvatele MČ Praha 11 (Chodov, Opatov, Jižní Město) zajišťuje celoroční přístup ke sportovním aktivitám (mj. volejbal, tenis, florbal, cvičení žáků a cvičení rodičů s dětmi). 

Z pozice předsedy NNO IUDICIUM PRIVATUM, z.s. se kromě jiného dlouhodobě angažuje v rehabilitaci nespravedlivě stíhaného a odsouzeného RNDr. Radima Špačka, který byl za své služby státu a zastavení tunelování veřejných prostředků v podivném procesu „odměněn“ nepodmíněným výkonem trestu a náhradou škody, která nikdy nevznikla. Causu přesvědčivě popisuje stať J. Urbana s názvem: Žaluji

Coby přesvědčený roajalista vstoupil r. 2006 do politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), jejímž cílem je obnova parlamentní monarchie v Království Českém, Markrabství Moravském a Vévodství Slezském v duchu historického státního práva a to demokratickou ústavní cestou. V letech 2006 – 2010 byl členem předsednictva KČ (od r. 2008 místopředsedou KČ). Po období, kdy se více věnoval rodině, studiu a zaměstnání se do předsednictva KČ opět vrátil r. 2014, kdy byl opět zvolen místopředsedou. 

V roli dlouholetého volebního koordinátora KČ byl (zejména z důvodu identifikace nebezpečí opuštění principů demokratického právního státu v naší zemi) iniciátorem a koordinátorem prohlášení VIRIBUS UNITIS (zn. „spojenými silami“), v němž se 3 politické subjekty: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků (KAN) rozhodly vyjádřit pro volby do Poslanecké sněmovny v r. 2017 podporu straně TOP 09 a nabídnout jí programovou i personální spolupráci. TOP 09 na výzvu reagovala vstřícně, když mj. akceptovala programovou připomínku KČ týkající se odkazu antiky, křesťanství a judaismu, coby jedinečného ideového zdroje evropských kulturních hodnot, které je třeba chránit. Personální spolupráce pak vyústila v dohodu, podle níž byli zástupci KČ zařazeni na kandidátky TOP 09 ve všech volebních krajích. K politické podpoře TOP 09 se následně přihlásily i další politické subjekty (především LES a část SNK ED).

Programové priority

zjednodušení podmínek pro podnikání, snížení zdanění práce, efektivní regulace finančních institucí, podpora dlouhodobých strategických investic, penzijní reforma, ochrana kulturního a přírodního dědictví, efektivní a transparentní státní podpora sportu a vzdělávání.

  • 1