Miloš Holzer

Olomoucký kraj, 22. místo na kandidátce TOP 09

66 let
zoolog, ekolog
Olomouc, bezpp.

Narodil jsem se dne 6. 8. 1951 ve Vyškově, kde jsem vychodil gymnasium. V dnešním pojetí jsem v tomto období byl vrcholovým sportovcem (lehká atletika) se zájmem o přírodu a biologické obory.

V Olomouci jsem pak absolvoval na Palackého Universitě obor odborná biologie a ekologie. Na Universitě jsem přednášel 27 roků zoologii bezobratlých. Souběžně jsem byl aktivní v ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody od jeho založení). Uspořádal a vedl jsem mnoho přírodovědných expedic do zahraničí. Nyní jsem v důchodě, ale stále se živím posuzováním vlivů staveb na životní prostředí (autorizovaná osoba k provádění  biologického hodnocení). Prioritním koníčkem je chalupaření, cestování a vše, co souvisí s přírodou.

  • 1