Václav Srb

Moravskoslezský kraj, 11. místo na kandidátce TOP 09

59 let
tlumočník a průvodce
Praha, člen KČ

Dlouholetý předseda Koruny České (2003-2014), dnes čestný předseda.

 

Narodil jsem se 13. 4. 1958 v Karlových Varech. Absolvoval jsem gymnázium v Liberci a potom jsem studoval historii a filosofii na Univerzitě Karlově, kde jsem byl vyloučen v 5. semestru z politických důvodů.

V roce 1989 jsem byl plně rehabilitován rehabilitační komisí FF UK.

Má profese je průvodce a tlumočník (francouzština, italština, ruština), zároveň jsem vinárník, cestovatel a nezávislý odborník cestovního ruchu.

Jsem zákládající člen Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ), od roku 2003 – 2014 jsem byl její výkonný, nyní čestný předseda.

Jsem pravoslavný křesťan s velkou afinitou k tradičnímu katolicismu a tridentské mši svaté. Jsem rozhodný a důsledný konzervativec s velmi vyvinutým sociálním cítěním, v politice se klonící ke křesťansko-sociálnímu proudu. Ctím „sociální“ encykliky papežů, zejména Rerum novarum. Celoživotní bojovník za návrat legitimního panovníka na trůn jeho předků.

Třebaže žiji a pracuji v Praze, jezdím velmi často k rodině své ženy do Bohumína a nejen z tohoto důvodu jsem do hloubky a do detailů obeznámen s problematikou Slezska, jak z hlediska historického, tak i jazykového, národnostního, etnologického atd. Koruna Česká je jedinou stranou, jež má Slezsko ve svém názvu a obnova historicky logického a spravedlivého  zemského uspořádání, zrušeného komunisty, je jednou z jejích programových priorit již téměř 30 let.

Jsem milovníkem a propagátorem krásného a specifického jazyka „po naszymu“, kterým se hovoří v rodině mé ženy, a kterým hovoří 24.000 lidí a měl by tudíž být uznán jako samostatný jazyk. Byl jsem iniciátorem prvního Slezského zemského sněmu Koruny České ve Slezské Ostravě v r. 2010. Jsem  samozřejmě zároveň rozhodným stoupencem spravedlivého a důstojného postavení Markrabství moravského v rámci Zemí Koruny České, ale, pochopitelně, budu vždy vystupovat proti jakémukoliv upozaďování Vévodství Slezského. Současné územní členění na 14 krajů považuji za do značné míry umělý i ahistorický konstrukt a zejména název „Moravskoslezský“ za Moravany nevyžádaný, nesmyslný a vůči Slezsku ( ale i Moravě ) nespravedlivý.

Jsem rád, že TOP 09 mi poskytla možnost kandidovat na kandidátce Moravskoslezského kraje a pokusit se tyto hodnoty prosazovat“ .

Motto: „ I kdyby se náš boj zdál býti marným, nezbavuje nás to povinnosti jej vést.“

Václa Srb - tlumočník a průvodce

 

  • 1