Vážení monarchisté, vážení příznivci spřátelených politických subjektů, ctění voliči,

obracím se na vás dnes v mé tradiční roli volebního koordinátora Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) s pro mne velmi netradičním úkolem. Poprvé za posledních deset let doporučuji svým voličům, aby volili jinou politickou stranu než tu, jíž jsem aktuálně místopředsedou. Doporučuji volbu TOP 09. Dovolte mi ve stručnosti zrekapitulovat, co mne a ostatní představitele KČ k tomuto postupu přimělo.

Cílem každé politické strany je prosazení vlastního politického cíle, v našem případě obnovy parlamentní monarchie jako politického zřízení a to v intencích historického státního práva. Protože jsme moderní politickou stranou, která chce svého cíle dosáhnout demokratickými a ústavními prostředky, je pro nás životní nutností zachování demokratického charakteru našeho státu, zahrnujícího svobodnou soutěž politických stran. Současná politická situace naší země se vyznačuje nebývale vysokou měrou populismu a demagogie, voličům se nabízejí jednoduchá a líbivá řešení. A na síle a oblibě nabírají strany vůdcovského typu (coby marketingové produkty oligarchů), strany s totalitní minulostí (k níž se v současnosti začínají opět hrdě hlásit) i strany, které pod záminkou „nových“ neotřelých řešení a tváří nabízejí namísto reálných receptů na problémy dneška jen hesla bez obsahu. Z historie víme, že esenciální vlastností demokracie je i to, že je schopna sama sebe zrušit, a to se nesmí stát.

Vycházeje z mandátu posledního generálního sněmu, přistoupilo předsednictvo KČ k politickým jednáním, která nebyla jednoduchá. Máme s TOP 09 řadu programových shod (definice rodiny jako vztahu muže, ženy a dítěte, důraz na moderní právní stát, ochrana kulturního a přírodního bohatství, atd.), ale jsou i věci, na které se díváme odlišně. Podobně jsou na tom i naši tradiční partneři z Konzervativní strany a Klubu angažovaných nestraníků, jejichž zapojení do projektu podpory TOP 09 jsme iniciovali. Za KČ mohu říci, že jak jsme zjistili, umí TOP 09 něco, co je na naší politické scéně stále ještě vzácné, totiž poučit se z minulých chyb. Vzpomínám na dobu, kdy se mi TOP 09 coby vládní strana jevila jako politický subjekt „válcující“ své politické soupeř i koaliční partnery bez respektu. V současné TOP 09 a jejích představitelích jsme objevili partnery schopné naslouchat, diskutovat a přesvědčovat nikoli silou, ale vahou argumentů. Neshodli jsme se na všem bezezbytku. I nadále máme programové rozdíly a samostatné prioritní akcenty, nicméně rozhodli jsme se je pro aktuální volební období odložit. Nalezli jsme plnou shodu v tom, že za hodnoty moderního právního státu, parlamentní demokracie a rovné a svobodné soutěže politických stran je třeba politicky bojovat a TOP 09 nám přislíbila, že rozhodně nebude spolupracovat se subjekty, které by tyto hodnoty ohrožovaly.

Ve spolupráci s KONS a KAN jsme proto v duchu starého hesla JCKV Františka Josefa: VIRIBUS UNITIS (spojenými silami) vydali podporující prohlášení. Na které TOP 09 vydala vstřícnou oficiální reakci, v níž akceptovala některé naše programové připomínky (konkrétně akceptovala naši programovou připomínku, týkající se odkazu antiky, křesťanství a judaismu, coby jedinečného ideového zdroje evropských kulturních hodnot, které je třeba chránit) a přizvala naše zástupce na své kandidátky.

Věřím, že pokud se TOP 09 dohodla na spolupráci s našimi třemi stranami (a následně i se stranou LES), bude po volbách schopná najít shodu a kooperaci s dalšími demokratickými stranami a to ku prospěchu nás všech.

Že nejde o akademickou debatu, se pokusím ilustrovat příkladem. Připomeňme si nedůstojné divadlo, které ANO2011, Zelení a Česká pirátská strana ve spojení s KSČM a ČSSD zinscenovali na Pražském Magistrátu, při projednávání obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Namísto toho, aby se obnova významné barokní památky stala symbolem naší kulturní vyspělosti, schopnosti důstojného vyrovnání s minulostí a návratu k duchovním hodnotám, tvořícím základ Evropské kultury, předvedly zmíněné strany v neobvyklé shodě frašku, připomínající propagandu předlistopadového politického režimu. Navzdory mínění a vůli většiny Pražanů (alespoň podle nám dostupným průzkumů a anket) tak v zájmu předvolebního boje došlo k nesmyslnému oddálení rekonstrukce Mariánského sloupu, s níž Praha již v minulosti souhlas vyjádřila. Kam by asi směřovala správa naší země, kdyby shora zmíněné strany sestavily po volbách vládní koalici? TOP 09 dodržela nám dané slovo, debaty proti obnově se neúčastnila a společně s ODS a KDU-ČSL také nehlasovala pro přijetí usnesení vedoucí k odejmutí souhlasu Hlavního města Prahy se stavbou.

Jako student jsem zažil období listopadu 1989 a jsem tedy už mnoho let zvyklý na stát, kde si (slovy Benedikta Spinozy) „každý člověk může svobodně myslet, co chce, a říkat, co si myslí“. Politický režim, který nahradil období reálného socialismu, jistě není v mnoha směrech dokonalý (o tom mezi monarchisty netřeba pochybovat), avšak umožňoval nám po celou dobu své existence svobodně soutěžit s ostatními politickými stranami, a to není hodnota, jejíž ztrátu bychom si mohli dovolit.

Chci, aby moje děti vyrůstaly v nejméně tak politicky svobodném prostředí, jaké jsem od svých studentských let zažíval já. Proto jsem se rozhodl spolupráci Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strany a KAN s TOP 09 podpořit nejen politickou kooperací a hlasem, ale i vlastní kandidaturou. Současně jsem rád, že jsme v řadách KČ našli dostatek odvážných, které TOP 09 přijala na své kandidátky, takže v letošních volbách lze v každém kraji hlasovat nejméně pro jednoho monarchistu.

Dovolte mi vás závěrem požádat, zapomeňme pro jednou na všechno, co nás programově dělí. Zaměřme se na to, co nás s našimi politickými partnery spojuje. Volme č. 20 a zastavme plíživou bolševizaci a totalitarizaci naší země sTOPkou!

 

za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

JUDr. Petr Krátký, místopředseda a volební koordinátor


Psáno pro Volební vydání Monarchistického zpravodaje, Praha, Říjen 2017. www.korunaceska.cz

  • 1