Petr Nohel

Středočeský kraj, 10. místo na kandidátce TOP 09

38 let
Roztoky, člen
univerzitní pracovník, genealog, předseda Koruny České
ženatý, má čtyři děti

Petr Nohel pochází z Frýdku-Místku, bydlí však v Roztokách u Prahy, odkud pochází rodina jeho maminky. Předkové obou jeho rodičů se angažovali v politice, stejně tak jako někteří jeho příbuzní i nyní a to převážně na komunální úrovni.

Petr Nohel vystudoval andragogiku v Olomouci a žurnalistiku a teologii v Praze, přičemž se již dvacet let zabývá pomocnými vědami historickými, např. genealogií a heraldikou šlechtických rodů, zejména vládnoucích a dříve vládnoucích dynastií. Zaměřuje se také na teorii a vývoj nástupnického práva, panovnickou a šlechtickou titulaturu a tvorbu genealogických schémat.

Považuje se za pravicového politika s odpovědným sociálním cítěním vyplývajícím integrálně z křesťanství, jehož obhajobu pokládá nejen za důležité dědictví minulosti, ale také za klíč k budoucnosti kontinentu. Od roku 2014 je předsedou Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska).

Kromě Koruny České Petr Nohel je členem následujících organizací:

  • Česká genealogická a heraldická společnost (od roku 2004)
  • Společnost pro církevní právo (od roku 2012)
  • Evropská společnost pro Katolickou teologii (od roku 2016).

Proč kandiduji právě za TOP 09?

TOP09 je pevná ve svých názorech, představuje řád a stabilitu. Koruna Česká podporuje v letošních volbách TOP09 ale také proto, že je schopna čelit nezdravým tendencím, kterých jsme v poslední době v politice svědky.

Proč jsem vhodným kandidátem na poslance?

Pocházím z rodiny, která se již po několik generací v politice angažuje, proto pro mě není tato oblast nijak neznámá. Osobně se mnoho let zabývám problematikou vzdělávání, vysokého školství a vědy a výzkumu, proto bych v případě svého zvolení do Poslanecké sněmovny rád pokračoval dále ve své práci a to konkrétně v parlamentním Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Proč věřím, že dělat politiku má smysl? 

V politice jsou dobří i špatní lidé stejně jako v každém jiném zaměstnání. Čím více slušných lidí se bude v politice angažovat, tím lépe pro celou zemi. Proto má rozhodně smysl k volbám jít a volit podle svého svědomí.

  • 1