Jan Bárta

Jihočeský kraj, 11. místo na kandidátce TOP 09

75 let
architekt
Praha, KČ

Narodil se v roce 1942 v Praze do rodiny pocházející z advokátů, lékárníků a měšťanů v Písku a v Českých Budějovicích. Tyto rodiny zde po staletí a dodnes žijí. Je již 53 let ženatý, manželka Zora, rozená Elisová, je ekonomka. Spolu mají dvě děti, dceru (sestra na dětské kardiochirurgii ve FN Motol) a syna (jednatel rodinné firmy AQUA), pět vnoučat a půlroční pravnučku.

V roce 1965 ukončil studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT Praha. Celá studia se zajímal o historii architektury, proto začal pracovat v oboru rekonstrukcí památek. Krátce působil jako památkář v Praze, od roku 1969 jako projektant v družstvu umělecké výroby Štuko, mezi lety 1980 až 1989 ve Státních restaurátorských atelierech Ministerstva kultury.

V roce 1990 založil rodinnou firmu AQUA obnova staveb s.r.o., vyrábějící materiály a polotovary pro restaurátory a řemeslníky, obnovující památkové stavby. Nejednalo se o privatizaci existující firmy, ale skutečně o založení zcela nové rodinné firmy, která vzešla z garáže rodinného domu. Firma je jediným dodavatelem fasádních barev pro objekty pražského Hradu, dnes dodává materiály na stovky akcí obnovy památek v ČR i v zahraničí a pochopitelně také v jižních Čechách. V našem regionu se podílela na dvojí obnově kamenného mostu v Písku, fasádách zámku i městských domů v Českém Krumlově, ve Zlaté Koruně, interiérech katedrál v Českých Budějovicích nebo v Milevsku, věži kostela v Písku, statcích, kaplích a dalších stavbách, ale i sochách a sousoších.

Od roku 2001 je členem monarchistické strany Koruna Česká, od 2014 členem předsednictva a českým zemským hejtmanem. Od ledna 2002 je členem Klubu Za starou Prahu, v současnosti je jeho místopředsedou.

V roce 2010 založil a je předsedou Spolku Radecký Praha, který usiluje o udržování památky tohoto českého šlechtice a geniálního vojevůdce a o návrat pomníku hraběte Radeckého na Malostranské náměstí v Praze.

Věří, že nezbytně potřebujeme v parlamentu konzervativní opozici, autenticky pravicovou, jednoznačně proevropskou (byť zdravě kritickou), odmítající ruské a čínské tlaky, antievropskou propagandu a zpochybňování západní orientace. Proto přijal v těchto volbách společnou kandidaturu s TOP09, kandiduje v Jihočeském kraji.

  • 1