Martin Váňa

Karlovarský kraj, 13. místo na kandidátce TOP 09

29 let,
kartograf, archeolog
Chyše, člen KČ

Vzdělání a odborná praxe:

2011: titul Bc., Západočeská univerzita v Plzni, obor archeologie

2013: titul Mgr., Západočeská univerzita v Plzni, obor archeologie

V současnosti působí jako doktorand na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na proměny kulturní krajiny a vesnické osídlení zaniklé v průběhu 20. století. O těchto tématech publikuje odborné i popularizační studie. Kromě toho také vytváří mapy s historickou tematikou sloužící jako knižní ilustrace.

Politika a veřejný život

Od roku 2010 je členem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska).

Působí ve spolku Asociace recentní archeologie, z. s., který usiluje o ochranu a popularizaci archeologických památek z doby nedávné minulosti (především 18. až 20. století). V řadách tohoto spolku např. mapoval pozůstatky protivzdušné obrany Plzně z doby druhé světové války nebo provedl stavebněhistorický průzkum dvou ohrožených barokních panských hospodářských dvorů s cílem tyto dvory zachránit.

  • 1