Volby 2018

 • Výzva voličům pro 2. kolo voleb do Senátu

  10. říjen 2018

  SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

  tradičně spolupracujících politických subjektů:

  Konzervativní strana,

  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a

  Klub angažovaných nestraníků

  (dále jen „Prohlašující politické subjekty“),

  Prohlašující politické subjekty děkují všem voličům a příznivcům za hlasy, které obdrželi jejich kandidáti v letošních komunálních volbách i v 1. kole voleb do Senátu.

  Návazně Prohlašující subjekty vyzývají své členy a příznivce, aby v příslušných obvodech šli volit v nadcházejícím 2. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR a aby podpořili ty bezúhonné a důvěryhodné kandidáty demokratických stran, kteří budou s větší pravděpodobností hájit tradiční hodnoty, ústavní pořádek a příslušnost naší země k Západu. To mimo jiné znamená neodevzdat svůj hlas nikdy kandidátovi KSČM a v případě, že je možno si vybrat mezi kandidátem dnešních vládních stran a kandidátem stran opozičních, volit proti současné vládě, vedené člověkem krajně nedůvěryhodným.

  Věříme přitom, že pokud v konkrétním případě existují závažné důvody nevolit kandidáta opozice, voliči si jsou těchto důvodů vědomi a při svém rozhodování je zohlední. Zejména pak doporučujeme k volbě následující kandidáty:

  • Obvod: 2 – Sokolov:               Ing. Miroslav Balatka (STAN),
  • Obvod: 8 – Rokycany:            Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (ODS),
  • Obvod: 11 – Domažlice:        Ing. Vladislav Vilímec (ODS),
  • Obvod: 17– Praha 12:           Pavel Fischer (nezávislý s podporou ODS, KDU-ČSL,TOP 09 a STAN),
  • Obvod: 23– Praha 8:             prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (TOP+STAN),
  • Obvod: 26– Praha 2:             MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. (MHS),
  • Obvod: 44– Chrudim:           Mgr. Daniel Herman (KDU-ČSL),
  • Obvod: 47– Náchod:             MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA (KDU-ČSL),
  • Obvod: 50 – Svitavy:               Michal Kortyš (ODS),
  • Obvod: 59 – Brno-město:      doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (Zel+ODS+STAN+TOP09),
  • Obvod: 62– Prostějov:          MUDr. Jitka Chalánková (nezávislá s podporou Konzervativní strany a Koruny České),
  • Obvod: 68– Opava:               Mgr. Herbert Pavera(ODS+STAN+TOP09).

  V Praze dne 10. října 2018

  Za politickou stranu: Konzervativní strana

  RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a Mgr. Ing. Michal Struha - místopředseda

  Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

  Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda a JUDr. Petr Krátký – místopředseda

  Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

  Ing. Jiří Domlátil – předseda a Bc. Marcel Miška – místopředseda

 • KČ v rozhlasové debatě před komunálními volbami v Plzni

  5. říjen 2018

  Český rozhlas Plzeň pozval na středeční podvečer druhou skupinu zástupců kandidátek, kteří se ucházejí o hlasy občanů v nadcházejících komunálních volbách do Zastupitelstva města Plzně.  Moderátor požádal přítomné kandidáty o vyjádření svých postojů, názorů a záměrů na téma: bezpečnost, doprava, ekologie, elektronizace úřadů a využití veřejného prostoru.

  V předvolební debatě ke komunálním volbám zastupoval Korunu Českou Jan Drnek, člen předsednictva KČ a spisovatel a vychovatel mládeže. V debatě zmínil programové priority Koruny České v Plzni, jako je obnova historické budovy kasáren 35. pěšího pluku, kterou zcela zbytečně zbořili komunisté roku 1969, podpora městské hromadné dopravy včetně zavedení okružních linek nebo zřízení pěší zóny v historickém centru města.

  Debatu si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plzeň.

 • Program Koruny České v Plzni

  4. říjen 2018

  Zdaleka ne jen volební

  Chceme žít v obci, ne v dobře organizovaném mraveništi. Organizace je jedna věc, ale obec je záležitostí vztahů mezi občany. Vztahy nevybudujeme tím, že z města uděláme zábavní centrum a lunapark pro turisty.

  Královské město Plzeň vždy těžilo z lokality a z nadstandardních vztahů s Bavorskem a Rakouskem. Chceme v této tradici pokračovat.

  Doprava

  Priorita MHD a elektřiny před silniční dopravou
  MHD zdarma
  Zavádění okružních linek MHD, tramvaj do Doubravky a na Borská pole
  Dokončení silničního spojení sever - jih
  Celostátně tranzitní dopravu na koleje, žádné kamiony na silnicích, vše po kolejích
  Naprosté vyloučení tranzitní dopravy z města
  Historické centrum jako pěší zóna, auta pryč z náměstí a okolních ulic

  Životní prostředí, městská infrastruktura a rozvoj města

  Vodárna a teplárna musí být v rukou města
  Návrat konkurenčního systému do svozu odpadů
  Náhradní zdroje pitné vody
  Žádné přehrady na Berounce

  Sociální oblast

  Nepodporovat parazity, sociální organizace musí mít výchovný charakter, ne jen údržbářský
  Plzeň bezbariérová
  Stop rizikovému zadlužování lidí
  Stop obchodování s chudobou a předraženým ubytovnám
  Přednostní nabízení práce pro místní obyvatele
  V budoucnu obnova domovského práva ve spojení s volebním a dalšími právy
  Chceme, aby lidé nemigrovali, ale bydleli co nejdéle na jednom místě. Město není tábořiště pro nomády, pouze lidé, kteří dlouhodobě bydlí a plánují, se starají o své okolí a prostředí

  Školství, výzkum a inovace

  Obnova učňovského školství
  Plzeň není montovna, ale líheň kvalifikovaného dělnictva
  Učitel musí být ve škole pánem, ne žák nebo rodič
  Podpora pořádání mezinárodních vědeckých kongresů a symposií. inovací, vědy a výzkumu
  Mateřské a základní školy v těsné blízkosti bydliště

  Bezpečnost

  Plzeňan se nesmí v Plzni bát
  Kvalitní resocializační programy pro mladistvé pachatele tr. činů
  Na zábavě se vydělává, ale ne za cenu strachu, devastace nebo hluku v okolí
  Chceme obecní vězení a instituci veřejných prací. Ti, kdo nemají peníze, nemohou porušovat zákon beztrestně jen proto, že z nich nelze vymáhat pokuty.
  Kdo nemá peníze, nechť je uvězněn obcí, dokud svou pokutu neodpracuje
  Chceme možnost zákazu pobytu ve městě pro chronicky problémové osoby

  Kultura

  Raději kulturní město, než město kultury
  Přednostní podpora kulturních akcí, které vznikají z místa a ze zájmu obyvatel, které vytváří povědomí obce a lokality
  Chceme znovu postavit historickou budovu kasáren 35. pěšího pluku přizpůsobenou dnešní podobě lokality. Chceme, aby v ní kromě jiných účelů bylo centrum pro kluby vojenské historie, prostor pro jejich minimuzea apod.
  Chceme podpořit duchovní projekty, zejména stavbu nových kostelů a svatostánků ve čtvrtích, kde chybí

  Finance, řízení a ekonomika města

  Transparentní rozpočet města
  Informace o investičních akcích – přehledně a srozumitelně
  Nechceme Plzeň zadluženou
  Zjednodušení struktury Magistrátu. Odstranit a zrušit zbytečné trafiky známých a kamarádů
  Stop nevýhodným odprodejům majetku
  Stop supermerketům - více malých obchodů v lokalitách
  V budoucnu výběr daní v obcích
  Odbourání přerozdělovací byrokracie
  Dotační programy jen pro nevýdělečné obory, ostatním menší daně
  Politici nebudou placeni dvakrát
  Politická funkce by měla být čestnou funkcí, ne zlatým dolem a podnikatelskou firmou
  Jakákoliv moc, která není spojena se službou, je neoprávněná!

 • Kandidáti KČ ve volbách 2018 v Praze

  4. říjen 2018

  Koruna Česká ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy kandiduje v rámci volebního projektu Evropská koalice pro Prahu, společně s pěti dalšími subjekty: SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro místní správu, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků. Je to skutečná koalice rovnoprávných politických stran a hnutí zastoupených napříč celou kandidátkou. Pražským voličům nabízí nejen kvalitní program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. V těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakékoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na západ i do Evropy!

  Stavíme na programu inspirovaném správně fungujícími modely západoevropských metropolí a postupně budeme představovat naše řešení k oblastem dopravy, životního prostředí, bydlení, školství, sportu, bezpečnosti, kultury či hospodaření s finančními prostředky.

  www.evropskakoalice.cz

 • Stanovisko EKP k obnově Mariánského sloupu

  2. říjen 2018

  Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, která je součástí volebního projektu Evropská koalice pro Prahu pro volby do Zastupitelstva HMP přináší koaliční stanovisko k diskusi o obnovení Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí

  Mariánský sloup patří k minulosti, přítomnosti i budoucnosti Prahy!

  Evropská koalice pro Prahu se nebojí vyjádřit k citlivému tématu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Tento sloup vnímáme jako významnou historickou, uměleckou, architektonickou památku, ale i astronomickou památku, která zde má své místo. „Jak známo byl vztyčen z iniciativy primátora Starého Města pražského a Pražanů jako výraz vděčnosti za ochranu města při vpádu švédských vojsk. Pomník mistra Jana Husa byl vystavěn v roce 1915, tedy ještě v době, kdy stál Mariánský sloup, a byl tedy architektonicky koncipován tak, aby dobře doplňoval tento sloup“, konstatuje JUDr. Marie Boháčová. K tomu RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu AV dodává, že se jedná také o velmi významný objekt z hlediska astronomie: „Každá obec měla svůj místní čas daný poledníkem procházejícím tou danou obcí. Takovou obcí bylo i město Praha. Místní pražský čas udával právě tento Mariánský sloup. Od sloupu byl ve dlažbě náměstí vyznačen místní poledník, tedy čára jdoucí středem sloupu a mířící od něho na sever vyznačená třemi pruhy dlažebních kostek, jinak stejných jako okolní zadláždění náměstí.“

 • Kandidáti KČ ve volbách 2018 v Plzni

  1. říjen 2018

  MS KČ Královské město Plzeň sestavila v tomto roce samostatnou kandidátku do Zastupitelstva města Plzně. Pro stranu, jako je KČ není snadné postavit na kandidátku 47 osob. Přesto se to podařilo, a to s pomocí spřátelených vojáků KVH 35. pěšího pluku a různě sympatizujících skupin historiků, muzejníků apod., lidí, kteří mají k tradici a monarchii blízko.

  Lidé, kteří za nás v Plzni kandidují, musejí vzít v potaz, že velmi pravděpodobně nikdo z této kandisátky nebude zvolen zastupitelem, že jim z kandidatury nevyplývají žádné zisky ani výhody. O to více si jich vážíme. Je typicky monarchistické, že svoji službu děláme pro věc samu a pro princip, že necháváme Bohu, aby si naši snahu a ochotu použil, pokud to zapadá do Jeho plánů, a že se nebudeme vztekat, když se tak nestane. My sami přece nevíme, co je pro nás opravdu dobré. Jen něco nabízíme

 • Záznam přímého přenosu tiskové konference EKP

  28. září 2018

  Na tiskové konferenci EKP dne 27. 9. 2018  jsme kromě jiného:

  • na příkladu debaty k návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí ukázali, že komunální téma může sloužit k podpoře ekumenického dialogu, mezi-konfesního usmíření, spolupráce a vyrovnání se s vlastní historií,
  • zrekapitulovali vybrané excesy při správě majetku HMP i aktuální pochybení v investiční politice Magistrátu a
  • shrnuli některé programové návrhy EKP založené mj. na konceptech osvědčených v jiných metropolích západní Evropy, kam Praha kulturně i politicky bezesporu patří.

  Konference se v Kavárně Lucerna (Palác Lucerna)

  Za EPK,  sdružující politické strany SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro Místní Správu, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a hnutí: Klub angažovaných nestraníků zúčastnili:

   Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., lídr kandidátky a místopředseda SNK ED,

  JUDr. Petr Krátký, kandidát a člen předsednictva Koruny České,

  JUDr. Marie Boháčová, kandidátka a členka SMS,

  Ing. Jiří Domlátil, kandidát a předseda KAN
   

  Záznam ČTK z tiskové konference:

  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/protext-video-tk-evropske-koalice-pro-prahu/1667353

 • Evropská koalice pro Prahu zahájila kampaň

  5. září 2018

  Společenství šesti politických stran a hnutí, sdružující politické strany SNK EDevropani.czSMSMonarchiste.czKONSa hnutí KAN, spojená pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy pod názvem EVROPSKÁ KOALICE PRO PRAHU (EKP), zahájilo „ostrou“ fázi volební kampaně a to tiskovou konferencí dne 4. září 2018 v Literární kavárně knihkupectví Academia.

  Na úvod vystoupil Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., lídr kandidátky EPK a místopředseda SNK ED, aby přednesl priority volebního uskupení, základní teze programu, na němž podařilo najít shodu šesti různorodým subjektům, představil volební stránky koalice a ústřední heslo kampaně: „Praha rozumem i srdcem.

  Následně převzal slovo Mgr. Miloš Rejchrt, kandidát reprezentující stranu evropani.cz, aby připomněl, že Praha patří do Západní Evropy a v tomto duchu je třeba ji nadále spravovat.

  JUDr. Petr Krátký, kandidát a místopředseda strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) společně Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D. kandidátem a předsedou strany Sdružení pro Místní Správu pak na konkrétních příkladech rozebrali pochybení stávajícího vedení HMP i selhání kontrolní role opozice v oblasti stavebních investic, které v jednom případě dokonce vyústilo v oznámení o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin na Vrchní státní zastupitelství.

  Řeči se dále ujal Ing. Jiří Domlátil, kandidát a předseda Klubu angažovaných nestraníků, aby mj. zdůraznil význam zapojení nestraníků do správy veřejných věcí a potřebu koncepčního řízení.

  Základní představení EPK uzavřel Mgr. Ing. Michal Struha, kandidát a místopředseda Konzervativní strany, který v návaznosti na předešlá vystoupení ozřejmil, v čem jsou konzervativní principy důležité pro správu našeho hlavního města v perspektivě jeho dlouhodobého rozvoje.

   Reportáž TV Praha z tiskové konference lze najít na odkazu:

   https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-04-09-2018-18-00   (10:15 - 12:15 min.)

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/8162/evropska-koalice-pro-prahu-predstavila-program

  https://youtu.be/0tWzVxHCbdQ

   V Praze dne 4. září 2018

  JUDr. Petr Krátký, za EKP


   http://www.evropskakoalice.cz/

   https://www.facebook.com/EvropskaKoalicePraha/

 • Stanovisko EVROPSKÉ KOALICE PRO PRAHU k blížícímu se výročí 21. srpna 1968

  18. srpen 2018

  Stanovisko

  Evropské koalice pro Prahu

  k blížícímu se výročí 21. srpna 1968

  Koalice 6 politických stran a hnutí, sdružující politické strany SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro Místní Správu, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a hnutí: Klub angažovaných nestraníků, spojená pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy pod názvem Evropská koalice pro Prahu vydává toto stanovisko:

  Lidé se nás ptají, proč kandidujeme v pražských volbách jako evropská koalice a co mají evropské hodnoty společného s komunální politikou. Padesáté výročí 21.srpna 1968 nabízí jednoduchou a srozumitelnou odpověď.

  V roce 1968 chtěl český národ učinit volbu. Chtěl zvolit možnost, aby Češi mohli svobodně rozhodovat o svém životě, aby naše vlast mohla prosperovat na základě podnikatelské iniciativy jednotlivců, aby se talenty našich lidí mohly svobodně rozvíjet bez potlačování svobody myšlení a projevu. Český národ prostě chtěl, aby mohl žít jako evropský národ. Brutální vojenské a politické násilí spojené s hanebnou zradou tradičního česko-ruského přátelství vedlo k tomu, že svoji evropskou volbu český národ učinil až v roce 1989 po 20 letech politického a duchovního útlaku, mravního rozkladu, hospodářské devastace a života v kleci „tábora míru a socialismu“ obtočené ostnatým drátem.

 • Tisková zpráva: Představení kandidátů pro volby do Senátu PČR

  9. srpen 2018

  Tisková zpráva

   Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

  Představení kandidátů pro volby do

  Senátu PČR

   9. srpna 2018

  Monarchisté v letošních volbách do Senátu parlamentu České republiky nominovali čtyři zajímavé osobnosti:

  • kandidátem v senátním obvodu: 26 Praha 2 je p. Václav Srb(tel. 603 412 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), průvodce, vinárník, tlumočník, čestný předseda naší strany, který v tomto obvodu bude kandidovat s podporou stran: SNK-ED, evropani.cz, KONS, KAN;
  • kandidátem v senátním obvodu: 44 Chrudim je PaedDr. et Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor (tel. 728 214 050, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), pedagog;
  • kandidátem v senátním obvodu: 50 Svitavy je Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA (tel. 608 883 407, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), ekonom;
  • kandidátem v senátním obvodu: 59 Brno-město je MgA. Emil Adamec (tel. 732 602 652, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), akademický sochař, krajinný architekt a urbanista.

  Podrobné profily kandidátů a jejich volební priority zveřejníme v nejbližší době na našich www stránkách.

  za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska): JUDr. Petr Krátký, místopředseda - volební koordinátor, tel. 724464351, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Václav Srb 2018 portretAugustin Karel Andrle SylorRichard AndrleEmil Adamec

 • Monarchisté součástí Evropské koalice pro Prahu

  7. srpen 2018

  TISKOVÁ ZPRÁVA

  Evropská koalice pro Prahu

  Široká koalice 6 politických stran a hnutí jde společně do pražských voleb!

  Evropská koalice pro Prahu sdružující politické strany SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro místní správu, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků podává společnou kandidátku pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy.

  Na jejím čele lze najít Jiřího Witzany, dlouhodobého opozičního člena ZHMP za SNK ED, evangelického faráře a disidenta Miloše Rejchrta za evropany.cz, Petra Krátkého, místopředsedu KČ a spolku Sokol Chodov, Jiřího Domlátila, předsedu KAN, Ing. Michala Struhu místopředsedu KONS, nebo Pavla Vermacha, předsedu SMS a zastupitele Dolních Počernic.

  Jsme skutečnou koalicí rovnoprávných politických stran a hnutí zastoupených napříč celou kandidátkou. Pražským voličům nabízíme nejen kvalitní program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. V těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakékoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na západ i do Evropy!

  Stavíme na programu inspirovaném správně fungujícími modely západoevropských metropolí a postupně budeme představovat naše řešení k oblastem dopravy, životního prostředí, bydlení, školství, sportu, bezpečnosti, kultury či hospodaření s finančními prostředky.

  „Jsem přesvědčen, že tato 6koalice se stane černým koněm pražských voleb!“, říká lídr kandidátky prof. Jiří Witzany.

  V Praze dne 4. 8. 2018

  Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., SNK Evropští demokraté, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 602 356 122

  JUDr. Petr Jantač, evropani.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 602 622 953

  Ing. Pavel Vermach, Ph.D., Sdružení pro Místní Správu, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777 608 989

  JUDr. Petr Krátký, Koruna Česká, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 464 351

  Ing. Jiří Domlátil, Klub angažovaných nestraníků, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 731 731 569

  Mgr. Ing. Michal Struha, Konzervativní strana, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 557 025

    SNK ED logo evropani.cz logo SMS logo

  logo barevne logo kons 1 KAN logo

 • Tiskové prohlášení KČ, KONS a KAN, připravovaná volební koalice ZHMP

  29. červenec 2018

  SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

  tradičně spolupracujících politických subjektů:

  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

  Konzervativní strana a

  Klub angažovaných nestraníků

  (dále jen „Prohlašující politické subjekty“),

  které společně zastávají tradiční hodnoty, vycházející z historického odkazu antiky, křesťanství a judaismu coby základu evropské kultury a civilizace, pokládají zmíněné konzervativní principy za nejlepší vodítko pro řízení obce i státu.

  Ve snaze nabídnout hodnotově orientovanou politiku jako alternativu soudobé, často bezobsažné soutěže marketingových strategií, se Prohlašující politické subjekty rozhodly pro spolupráci s dalšími demokratickými subjekty, které se chtějí inspirovat správně fungujícími modely především západoevropských metropolí, a proto oznamují, že společně se stranami:

  SNK Evropští demokraté,

  evropani.cz a

  Sdružení pro Místní Správu,

  utvoří společnou koalici pro volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy s názvem:

  Evropská koalice pro Prahu

  V konkrétní programové rovině budou Prohlašující politické subjekty usilovat mj. o:

  • investiční politiku a správu veřejných věcí, osvědčenou mj. zejména v západoevropských monarchiích, tedy takovou, která přesahuje horizont jediného volebního období (nezanedbávat údržbu staveb, neškudlit tam, kde se aktuálními „úsporami“ vyvolají vyšší náklady později);
  • municipální podporu ekumenického dialogu, mezi konfesní usmíření, spolupráci a vyrovnání se s vlastní historií, za jejichž symbol pokládají mj. návrat Mariánského sloupu na Staroměstské nám.;
  • primátorskou záštitu pro akce Pochod pro život a Den pro rodinu (jako symbolu toho, že obec i stát musí podporovat prorodinnou politiku, má-li přežít), finanční podporu pořadatelům těchto akcí ze strany HMP a zdrženlivý přístup k akcím směřujícím k relativizaci rodiny a manželství;
  • ukončení všech klientelistických praktik, protekcionistické a prokorupční personální, zakázkové a dotační politiky pražské radnice; navrácení důvěry občanů v jejich komunální zastupitelský orgán.

  V Praze dne 28. července 2018

  Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

  Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda a JUDr. Petr Krátký – místopředseda

  Za politickou stranu: Konzervativní strana

  RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a Mgr. Ing. Michal Struha - místopředseda

  Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

  Ing. Jiří Domlátil – předseda a Bc. Marcel Miška – místopředseda

 • Tiskové prohlášení: podpora BRNO+

  27. červenec 2018

  SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

  tradičně spolupracujících politických subjektů:

  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

  Konzervativní strana a

  Klub angažovaných nestraníků

  (dále jen „Prohlašující politické subjekty")

  Prohlašující politické subjekty,

  které v současné politické situaci, vyznačující se mj. oligarchizací politických institucí stejně jako nárůstem extremismu a populismu všeho druhu vč. nepřijatelné společenské revitalizace komunistických sil,

  dlouhodobě podporují vládu zákona a návrat úcty k lidem, společenství a majetku a legitimním zájmům,

  se rozhodly navázat na dlouhodobou osobní spolupráci opírající se o uvedené hodnoty, a proto v nadcházejících volbách do Zastupitelstva města Brna podporují hnutí:

  Brno Plus,

 • MUDr. Jitka Chalánková do Senátu!

  13. červen 2018
  volb

  Konzervativní strana a Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska podporují kandidaturu MUDr. Jitky Chalánkové do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č. 62, Statutární město Prostějov.

  MUDr. Jitka Chalánková je konzervativní politička obhajující lidskou přirozenost, zejména tedy rodinu. Zasazuje se dlouhodobě o práva rodin proti neobhajitelnému postupu sociálních orgánů některých evropských zemí, které bez závažných důvodů odebírají těmto rodinám děti. Hájí základní hodnoty, na kterých vznikla evropská civilizace, a vychází z nich ve své politické praxi. Proto bude v Senátu významným přínosem - a to tím spíše v této době, kdy se např. schyluje k pokusu ratifikovat v Parlamentu ČR tzv. Istanbulskou úmluvu, která je svojí podstatou namířena proti lidské přirozenosti, proti rodině.

  Konzervativní strana a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) tedy vyzývají své členy a příznivce v senátním obvodě č. 62, Prostějov, aby MUDr. Jitku Chalánkovou v letošních podzimních volbách do Senátu volili a aby totéž doporučili svým přátelům a známým.

  Za Konzervativní stranu
  Jan Kubalčík,
  předseda

  Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)
  Petr Nohel,
  předseda

 • Tiskové prohlášení ke komunálním volbám v městské části Praha 3

  28. květen 2018
  volby

  SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
  tradičně spolupracujících politických subjektů:
  Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),
  Konzervativní stranaa
  Klub angažovaných nestraníků
  (dále jen „Prohlašující politické subjekty“)

  Prohlašující politické subjekty,
  které v současné politické situaci, vyznačující se mj. oligarchizací politických institucí stejně jako nárůstem extremismu a populismu všeho druhu vč. nepřijatelné společenské revitalizace komunistických sil, dlouhodobě vyzývají ke spolupráci demokratických stran,
   se rozhodly ocenit snahu o vytvoření platformy pro širší spolupráci středových a pravicových stran na území Prahy 3, a proto vítají vznik a v nadcházejících volbách do zastupitelstev
  obcí podporují uskupení:

  Koalice pro Prahu 3,

  tvořené spojením stran:
  Občanská demokratická strana,
  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidováa
  Strana svobodných občanů.

  Prohlašující politické subjekty:

  • oceňují snahu koaličních subjektů dosáhnout spolupráce demokratických středových a pravicových sil,

  • podporují programové teze Koalice, jež shledávají souladnými s vlastními programy a zejména zájmy obyvatel Prahy 3,

  • doplní podporu Koalice společnou nominací p. Václava Srba – čestného předsedy Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) na koaliční kandidátku.

  V Praze dne 28. května 2018

  Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
  Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda a RNDr. Radim Špaček – předseda RS KČ Praha

  Za politickou stranu: Konzervativní strana
  RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a Tomáš Müller – předseda MS KONS Praha

  Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků
  Ing. Jiří Domlátil – předseda a Ing. Miroslav Matějka – místopředseda


  Více informací: za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

  JUDr. Petr Krátký, místopředseda - volební koordinátor

  tel. 724464351

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  www.korunaceska.cz

    Praha 3 adresa budoucnosti

 • 1