Společenství šesti politických stran a hnutí, sdružující politické strany SNK EDevropani.czSMSMonarchiste.czKONSa hnutí KAN, spojená pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy pod názvem EVROPSKÁ KOALICE PRO PRAHU (EKP), zahájilo „ostrou“ fázi volební kampaně a to tiskovou konferencí dne 4. září 2018 v Literární kavárně knihkupectví Academia.

Na úvod vystoupil Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., lídr kandidátky EPK a místopředseda SNK ED, aby přednesl priority volebního uskupení, základní teze programu, na němž podařilo najít shodu šesti různorodým subjektům, představil volební stránky koalice a ústřední heslo kampaně: „Praha rozumem i srdcem.

Následně převzal slovo Mgr. Miloš Rejchrt, kandidát reprezentující stranu evropani.cz, aby připomněl, že Praha patří do Západní Evropy a v tomto duchu je třeba ji nadále spravovat.

JUDr. Petr Krátký, kandidát a místopředseda strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) společně Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D. kandidátem a předsedou strany Sdružení pro Místní Správu pak na konkrétních příkladech rozebrali pochybení stávajícího vedení HMP i selhání kontrolní role opozice v oblasti stavebních investic, které v jednom případě dokonce vyústilo v oznámení o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin na Vrchní státní zastupitelství.

Řeči se dále ujal Ing. Jiří Domlátil, kandidát a předseda Klubu angažovaných nestraníků, aby mj. zdůraznil význam zapojení nestraníků do správy veřejných věcí a potřebu koncepčního řízení.

Základní představení EPK uzavřel Mgr. Ing. Michal Struha, kandidát a místopředseda Konzervativní strany, který v návaznosti na předešlá vystoupení ozřejmil, v čem jsou konzervativní principy důležité pro správu našeho hlavního města v perspektivě jeho dlouhodobého rozvoje.

 Reportáž TV Praha z tiskové konference lze najít na odkazu:

 https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-04-09-2018-18-00   (10:15 - 12:15 min.)

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/8162/evropska-koalice-pro-prahu-predstavila-program

https://youtu.be/0tWzVxHCbdQ

 V Praze dne 4. září 2018

JUDr. Petr Krátký, za EKP


 http://www.evropskakoalice.cz/

 https://www.facebook.com/EvropskaKoalicePraha/

  • 1