Koruna Česká ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy kandiduje v rámci volebního projektu Evropská koalice pro Prahu, společně s pěti dalšími subjekty: SNK Evropští demokraté, evropani.cz, Sdružení pro místní správu, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků. Je to skutečná koalice rovnoprávných politických stran a hnutí zastoupených napříč celou kandidátkou. Pražským voličům nabízí nejen kvalitní program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a hodnotově orientovanou politickou alternativu. V těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakékoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na západ i do Evropy!

Stavíme na programu inspirovaném správně fungujícími modely západoevropských metropolí a postupně budeme představovat naše řešení k oblastem dopravy, životního prostředí, bydlení, školství, sportu, bezpečnosti, kultury či hospodaření s finančními prostředky.

www.evropskakoalice.cz

Na kandidátku Evropské koalice pro Prahu nominovala Koruna Česká celkem 6 kandidátů; všichni jsou zároveň členové KČ:

2018 volby petr kratkyČ. 4 – JUDr. Petr Krátký

Právník, manažer, místopředseda Koruny České, místopředseda spolku SOKOL CHODOV

Jako právník má mnohaleté zkušenosti s regulací a řízením finančních institucí. Je místopředsedou strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a stejnou funkci má i ve sportovním spolku SOKOL CHODOV. 

PRAHA – MÍSTO PRO RODINU

V roli otce tří malých dětí dobře vím, jak je dnes složité spojit zaměstnání s péčí o rodinu. Chci se proto kromě dohledu nad smysluplnými investicemi a efektivní správou majetku Prahy zaměřit také na zajištění dostatečných kapacit předškolních i školních zařízení a adekvátní podporu sportovních i dalších volnočasových aktivit nejen pro děti ze strany hlavního města.

2018 volby radim spacekČ. 15 – RNDr. Radim Špaček

Biolog, předseda Regionální společnosti Praha - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

V 90. letech postupně radní Prahy 6, poslanec Parlamentu, náměstek ministra životního prostředí. V posledních 20 letech se věnuje poradenství v oblasti životního prostředí a managementu inovací.

Říká: V Praze je řada potoků a vodních nádrží, které je potřeba revitalizovat, tím přispět k zadržování vody v krajině a vracení přírody do města.

Václav Srb 2018 portretČ. 26 – Václav Srb

Průvodce, vinárník a galerista, čestný předseda Koruny České

2017 jan bartaČ. 40 – Ing. Arch. Jan E. Bárta

PRAHA – EVROPSKÝ ZÁZRAK KAMENNÉ HISTORIE

Architekt, celý život věnuje ochraně a kvalifikovaným opravám stavebních památek. Založil a vlastní firmu vyrábějící materiály a polotovary pro restaurování a obnově památek. Je členem vedení Koruny české (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska). Předsedá spolku Radecký, usiluje o uchování památky na tohoto velkého Čecha a obnovu jeho pražského pomníku.

Jeho programem je vytvoření jasných, předem vyjednaných pravidel, zpřesňujících platné zákony a vyhlášky, jež pak budou bez výjimek dodržována.  Stavebníci v Praze musí předem jednoznačně vědět, co je čeká -  jaká mají na území památkově chráněném práva i jaká omezení.  Městským úředníkům je nezbytné odebrat prostor pro subjektivní rozhodování, i pro vnější snahy o ovlivňování jejich rozhodnutí.

Říká: „Praha bez svých stavebních památek by se stala obyčejným konfekčním moderním městem, jakých jsou ve světě tisíce. To by ale již nebyla Praha, jak ji milujeme a v níž žijeme“.

Č. 55 – Otakar Ryšavý

Č. 63 – Mgr. Ing. Josef Pejřimovský

lesník, religionista, předseda Muzikoterapeutického institutu

 

 

  • 1