JUDr. Petr Krátký, místopředseda KČ a náš kandidát do Evropského parlamentu, odpovídal na dotazy serveru Programy do voleb.

Představení vlastními slovy

 Je mi 44 let. Bydlím v Praze, kde s manželkou vychováváme 3 děti. Povoláním jsem právník se zaměřením na regulaci a řízení finančních institucí. V politice zastávám funkci místopředsedy Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) a působím rovněž jako asistent Ing. L. Aschenbrennera, senátora zvoleného za koalici ODS a Koruny České. Mimo politickou sféru se věnuji oblasti sportu, od r. 2013 jsem místopředsedou spolku Sokol Chodov na Praze 11.

Proč jste se rozhodl kandidovat?

Svou kandidaturu za KDU-ČSL s podporou Koruny České, Konzervativní strany, Sdružení pro Místní správu a SNK-ED vnímám zejména jako podporu snahy konzervativních politických sil změnit současné směřování EU od socialistických a ultra-liberálních tendencí ke zdravému rozumu a principům řízení společnosti, které Evropu provázejí od dob antiky.

Jakému hlavnímu tématu se chcete v EP věnovat?

Plánuji se zaměřit primárně na zjednodušování předpisů regulujících finanční sektor, kde je známo, že v porovnání s konkurencí mimo Evropu jsou poskytovatelé služeb často zatěžováni řadou povinností, bez adekvátní přidané hodnoty pro občany, kterým tento stav služby zdražuje, a investory tohoto odvětví vede k logické úvaze o změně alokace kapitálu mimo Evropské destinace. Stejně tak pokládám za důležité další odstraňování bariér v přeshraničním poskytování finančních služeb, viz např. plánovaný projekt Unie kapitálových trhů.

Čím byla EU prospěšná lidem ve Vašem městě/obci?

Mj. díky volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, který byl jedním ze základních cílů již původních Evropských společenství se většina firem, působících v mém okolí musela přizpůsobit kvalitou poskytovaných výrobků či služeb vyspělé konkurenci. Z toho mají prospěch nejen jejich zákazníci, ale i zaměstnanci, což se projevuje růstem životní úrovně, o němž se nám před 15 lety ani nesnilo.

Co jsou nejčastější fámy o EU, se kterými se setkáváte?

Za absurdní pokládám (v poslední době poměrně frekventované) srovnávání či připodobňování postavení členského státu EU s postavením státu, který byl před r. 1989 ve sféře vlivu Sovětského svazu. Prizmatem obsahu právních přepisů vnímám jako fámu tvrzení, že největší nesmysly přicházejí z Bruselu. Pravdou je, že u implementací evropských směrnic nejde často o problém zdrojového textu, ale o to, co s textem iniciativně propojí národní zákonodárce. Při cestě do jiné země Evropy, pak adresát právního předpisu jen zírá na to, že i evropskou směrnici lze implementovat se zdravým rozumem.

Co je Vaše odpověď lidem, kteří nevidí důvod jít volit?

Koncept využití/nevyužití volebního práva pokládám za jeden z atributů moderního právního státu a nerad bych se vracel do dob, kdy se volební účast „svobodných“ voleb blížila 100 %. Na jedné straně rozhodnutí „nejít k volbám“ vnímám jako vzkaz kandidátům, kteří nebyli sto voliče oslovit smysluplným programem. Na straně druhé se však každý, kdo svého práva volit nevyužije vzdává možnosti cokoliv v rámci EU ovlivnit … A že by s aktuálním stavem a směřováním Evropy byli všichni spokojeni, pokládám za krajně nepravděpodobné.

Převzato z www.programydovoleb.cz

  • 1