Jak jedním preferenčním hlasem najednou volit více kandidátů?

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA STRAN:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Sdružení pro Místní Správu,

společně dále jen „Prohlašující strany“,

které v letošních volbách do Evropského parlamentu podporují kandidátku KDU-ČSL (č. 39),

oceňují přínos, který pro jejich spolupráci a podporu kandidátce měl

Mgr. Tomáš Zdechovský (č. 2. na kandidátce)

a doporučují svým členům a příznivcům, použít preferenční hlas pro jejich společnou zástupkyni, kterou je kandidátka č.:

8. Mgr. Nina Nováková

(bez politické příslušnosti).

Preferenční hlas pro Mgr. Novákovou je i společným hlasem pro všechny kandidáty Prohlašujících stran, kteří plánují nejen volební, ale i navazující politickou spolupráci a jsou připraveni zajišťovat expertizy a stanoviska ve sféře své působnosti, konkrétně:

  1. Petr Krátký – oblast: jednotný trh, specializace: regulace finančních institucí, nominován za Monarchiste.cz - https://www.korunaceska.cz/;
  1. Zdeňka Rybová – oblast: zaměstnanost a sociální věci, specializace: sociální a rodinná politika, nominována za KONS - http://www.konzervativnistrana.cz/;
  1. Lukáš Vermach, Ph.D. – oblast: životní prostředí, specializace: adaptace na klimatickou změnu, nominován za SMS - http://www.sms3000.cz/).

Prohlašující strany očekávají, že spolupráce všech zmíněných kandidátů má potenciál oslovit zejména konzervativně orientované voliče, kteří chápou nutnost návratu Evropy k jejím tradičním hodnotovým východiskům.

V Praze dne 21. května 2019

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček – předseda a JUDr. Petr Krátký – místopředseda/kandidát

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a Zdeňka Rybová – kandidátka

Za politickou stranu: Sdružení pro Místní Správu

Ing. Pavel Vermach, Ph.D. – předseda a Mgr. Lukáš Vermach, Ph.D. - kandidát

Volby EP 2019 Nováková Zdechovský doporučení

  • 1