Volby 2020

 • Koalice Pro TOP Vysočinu podala stížnost na neplatnost voleb. K mandátům jí chyběl jediný hlas

  18. říjen 2020

  Koalice Pro TOP Vysočinu podala návrh na neplatnost volby do krajského zastupitelstva. Koalici chyběl k zisku dvou mandátů jediný hlas. Při takto těsném výsledku chce objasnit průběh voleb. V tiskovém prohlášení to za koalici uvedl krajský manažer TOP 09 Michael Kubík. Koalici tvoří kromě TOP 09 také Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká.

  Koalice podle sčítání získala 7972 hlasů z celkového počtu 159 447 odevzdaných platných hlasů, tedy 4,99978 procenta. K překročení pětiprocentní hranice a k zisku dvou mandátů v krajském zastupitelstvu jí chyběl jeden hlas.

  „Jeden jediný chybějící hlas nemá ve volební historii obdoby. Při podrobném seznámení se s dílčími výsledky voleb dochází k nalezení mnoha nesrovnalostí, které při takto těsném výsledku považujeme za nutné objasnit. Není možné, aby případné drobné pochybení jednotlivce zásadně ovlivnilo volební výsledek,“ zdůvodňuje podání stížnosti předseda krajské TOP 09 Jiří Blažek.

  Celý článek si můžete přečíst na webu ČT24

 • Debata ke krajským volbám v Olomouckém kraji

  30. září 2020

  Ve druhé předvolební debatě Českého rozhlasu ke krajským volbám v Olomouckém kraji vystoupil lídr Koruny České Miloš Holzer. Dalšími hosty pořadu byli Pavel Mužný (SPR-RSČMS) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra).

 • Luďek Krčmář pro Českou televizi

  30. září 2020

  Lídr kandidátky Koruny České ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje, historik Luděk Krčmář, odpovídal na otázky České televize.

  Zmínil mimo jiné své priority, kterými jsou v oblasti kultury podpora místních muzejí, v oblasti turistického ruchu podpora církevní turistiky a vybudování termálních lázní a v oblasti dopravy zajištění dopravní obslužnosti v menších regionech.

 • Debata ke krajským volbám v Plzeňském kraji

  29. září 2020

  V předvolební debatě Českého rozhlasu ke krajským volbám v Plzeňském kraji vystoupil lídr Koruny České Luděk Krčmář. Dalšími hosty pořadu byli Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj), Richard Pikner (ODS) a Zdeněk Trnka (Soukromníci).

 • Miloš Holzer pro Českou televizi

  29. září 2020

  Lídr kandidátky Koruny České ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje, ekolog Miloš Holzer, odpovídal na otázky České televize.

  Zmínil mimo jiné své priority, kterými je zabránění výstavbě průmyslové zóny na kvalitní zemědělské půdě u Hněvotína, ochrana vody v krajině, především řeky Moravy v její přirozené podobě, a propojení informačních systémů ve zdravotnictví.

 • Monarchisté – krajské volby 2020

  27. září 2020

  V letošních volbách do zastupitelstev krajů kandidují zástupci strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v kraji:

  - Středočeském,

  - Olomouckém,

  - Plzeňském a

  - v kraji Vysočina.

  Ve Středočeském kraji jsme společně s Konzervativní stranou a Klubem angažovaných nestraníků podpořili kandidátku ODS (kandidátka č. 33), která s programem: Společně postavíme kraj na nohy, zařadila našeho zástupce: p. Jaroslava Kolbeka (starosta obce Pletený újezd) na 20. místo kandidátky https://postavmekrajnanohy.cz/kandidat/kolbek-jaroslav/.

  Olomouckém kraji kandidujeme samostatně pod číslem: 68. Lídrem kandidátky je zoolog a ekolog RNDr. Miloš Holzer, všichni kandidáti: http://www.kcolomouc.cz/20kandidati.html. Podrobnosti volebního programu zaměřeného na ochrana přírodního a kulturního dědictví; rozvoj vzdělanosti; péči o krajinu a životní prostředí; podporu tradičních výrobních odvětví, podporu místní ekonomiky; udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče; dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic předkládáme na: http://www.kcolomouc.cz/20program.html.

  Další samostatnou kandidátku, kterou pod číslem 68 stavíme v Plzeňském kraji vede historik Mgr. Luděk Krčmář, celá kandidátka podrobně na: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska. Podrobnosti volebního programu z hlediska: vize pro kraj; vnímání sucha a změny klimatu; hodnocení stavu silnic, železnic a veřejné dopravy obecně a největších překážek pro lepší fungování krajů, najdete na odkazu: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska/ctyri-otazky.

  Posledním zástupcem naší strany je v kraji Vysočina starosta obce pohleď p. Holub Jindřich kandidující jako č. 33 za Koalici Pro TOP Vysočinu (kandidátka č. 25), složené ze subjektů: TOP 09, Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Koalice kandiduje s programem: Živá voda do Kraje, čistá pro krajinu. Více na https://www.top09.cz/regiony/vysocina/tiskove-zpravy/ziva-voda-do-kraje-cista-pro-krajinu-27456.html.

   

 • Monarchisté – senátní volby 2020

  26. září 2020

  V letošních senátních volbách je Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) součástí široké koalice politických stran (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ADS a Monarchiste.cz), které v senátním obvodu 9 – Plzeň-město vyslali do boje Ing. Lumíra Aschenbrennera, dlouholetého úspěšného starostu a senátora, pod heslem: Spravedlivý stát – práce pro Senát. Držíme palce k obhajobě mandátu již v prvním kole, které proběhne ve dnech 2.10. – 3.10.2020.

  https://www.lasch.cz/lumir-aschenbrenner/

  https://www.facebook.com/lumir.aschenbrenner

  https://twitter.com/Lem_Aschenbrenn

  Senator na Snemu KC

 • Luďek Krčmář pro Český rozhlas

  25. září 2020

  Historik Luděk Krčmář, lídr kandidátky Koruny České ve volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje, odpovídal na otázky Českého rozhlasu Plzeň.

  Za přednost Koruny České označil to, že se jedná o stranu moderní a přitom lpící na křesťanských tradicích západní Evropy a ukotvení ve společenství evropských národů. Připomněl, že Koruna Česká prosazuje morálnost a etiku politiků ve veřejných funkcích. Hovořil mimo jiné o potřebnosti spojení Plzně s okrajovými oblastmi kraje a adekvátního ocenění lékařů a zdravotnického personálu, zmínil zajímavé nápady v podpoře cestovního ruchu.

 • Miloš Holzer pro Český rozhlas

  24. září 2020

  Zoolog a ekolog Miloš Holzer, lídr kandidátky Koruny České ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje, odpovídal na otázky Českého rozhlasu Olomouc.

  Představil Korunu Českou jako konzervativní politickou stranu založenou na křesťanských principech, mezi jejíž priority patří ochrana památek a ochrana životního prostředí, zaměřuje se na podporu vzdělanosti i tradičních řemesel, ale také rozvor infrastruktury. A připomněl také dlouhodobý cíl Koruny České, jímž je samozřejmě obnovení Českého království jako konstituční monarchie, což je spojeno s prosazením zásad slušnosti a kultivovanosti ve veřejném životě.

 • Prohlášení Monarchiste.cz, KONS a KAN ke společnému postupu ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje

  21. srpen 2020

  Naše tradičně spolupracující politické subjekty se v letošních krajských volbách rozhodly ve Středočeském kraji opět postupovat v duchu hesla:

  VIRIBUS UNITIS

  a

  společně vyjádřit veřejnou podporuve volbách ve Středočeském kraji kandidátce

  Občanské demokratické strany.

  Důvody společné podpory zúčastněných subjektů:

  1. Zúčastněné subjekty našly programovou shodu na politickém programu ODS pro Středočeský kraj, který je pod heslem: Společně postavíme kraj na nohy zaměřen na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, investice do silnic a kvalitnější veřejné dopravy, podporu zadržování vody krajině i zefektivnění a transparentnost fungování kraj. úřadu, podrobně: https://postavmekrajnanohy.cz/;
  2. Zúčastněné subjekty oceňují, že kritériem pro pořadí kandidátky ODS nebyla primárně politická příslušnost, ale odbornost, což se projevilo mj. zařazením zástupců zúčastněných subjektů na kandidátku, konkrétně: Jaroslav Kolbek starosta obce Pletený Újezd, č. 20, nominován za: Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska), Bc. Marcel Miška– zastupitel obce Pchery, č. 30, nominován za Klub angažovaných nestraníků a p. Tomáš Müller – emeritní manažer letového provozu, č. 40, nominován za Konzervativní stranu;
  3. V návaznosti na shora uvedené a v rámci vyhodnocení politické situace se tak zúčastněné subjekty rozhodly ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje netříštit konzervativní pravicové síly a postupovat jednotně.

  V Praze dne 21. srpna 2020

  Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

  JUDr. Petr Krátký – místopředseda a p. Jaroslav Kolbek – kandidát

  Za politickou stranu: Konzervativní strana

  RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a p. Tomáš Müller – kandidát

  Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

  Ing. František Laudát– předseda a Bc. Marcel Miška – kandidát

  ods s podporou 3K

 • Živá voda do Kraje, čistá pro krajinu

  25. červen 2020

  Na dnešní tiskové konferenci v Jihlavě představila koalice „Pro TOP Vysočinu“ (TOP 09, Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká) své programové priority pro nadcházející volby do zastupitelstva Kraje Vysočina včetně osobností, které budou reprezentovat tuto koalici.

 • 1