Naše strana předkládá voličům v 2. kole senátních volbách ve dnech 9. a 10. října 2020 v obvodu 9 – Plzeň-město tři důvody, které svědčí pro volbu Ing. Lumíra Aschenbrennera:

  1. Ing. Lumír Aschenbrenner při své práci pro voliče dává před pozorností médií přednost poctivé práci, a to i jako starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany i jako senátor, což přesvědčivě dokazují výsledky jeho práce v uplynulém volebním období jak na radnici, tak v Senátu;
  2. k podpoře své kandidatury dokázal na programové bázi získat širokou podporu středopravicových stra (koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ADS a Monarchiste.cz), čímž dokázal, že je sto sjednocovat rozumné lidi z rozumných stran;
  3. uplynulých šest let výkonu senátorské funkce ho nezměnilo jako člověka, a i nadále chápe, že výkon politické funkce je především služba občanům, kteří májí dost své práce a své zástupce do volených funkcí volí proto, aby na problémy veřejné sféry nacházeli rozumná řešení.

Mimo jiné pro shora zmíněné důvody si zaslouží důvěru všech voličů, nejen příznivců obnovy monarchie v našich zemích a naše strana tímto předem děkuje všem, kteří ho při volbě podpoří.

V Praze dne 9. října 2020.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

 

aschenbrenner 2 kolo

  • 1